Betingning (organisational behavement managment) dag 3 Flashcards Preview

UPPSALA T5- lederskapsvecka (v.3) > Betingning (organisational behavement managment) dag 3 > Flashcards

Flashcards in Betingning (organisational behavement managment) dag 3 Deck (25)
Loading flashcards...
1
Q

Ett beteende som upprepas (som suares som biter folk under fotbolls matcher)

A
  • Människan agerar och får inte avstängning direkt i stunden. Han blir avstängd sen så får inte en direkt negativ konsekvens när han håller på.
  • får snabbt självförtroende och förstärkningar
  • han har fått göra det upprepade gånger utan att det hade några konsekvenser alls.
2
Q

Mina beteenden är andras miljö, andras beteenden är min miljö och så är det i en organisation.
- om en i en grupp inte funkar kommer det påverka allas beteenden repetoarer..

A

Mina beteenden är andras miljö, andras beteenden är min miljö och så är det i en organisation.
- om en i en grupp inte funkar kommer det påverka allas beteenden repetoarer..

3
Q

Interna beteenden

A

Vad jag själv gör, vilka beteenden jag har och hur jag agerar och hur detta får nya konsekvenser.
Hur jag agerar
Vad mitt agerande får för konsekvenser

4
Q

Externa beteenden

A

Vad andra gör
Hur andra agerar
Vad andras agerande får för konsekvenser

i de flesta organisationer börjar folk kolla vilka andras fel det är när någonting inte har skett rätt. Man letar som regel felen utanför sig själv. Sällan letar man hos sitt eget beteende när någonting inte har gått bra.

5
Q

Mäta beteenden

A

Om man ska göra riktiga ansatser så

6
Q

Personlighet, Egenskap eller Beteende?

A

Ingen av dessa är egentligen ett beteende, men det är en ansamling av beteenden. Besvärlig är t.ex ett packet av beteenden, de agerar på specifika sätt som gör att de uppfattas besvärliga.

Dåligt självförstroende 
Besvärligt
Extrovert
Svag
Omogen
Härlig
Festprisse 

Vi tänker att ett personlighetsdrag är ett beteende, men det är det inte. JU närmare vi kommer ett beteende desto lättare är det att mäta det,

7
Q

Beteenden är inte bra eller dåliga

A

mängden är det som skapar problem, kontexten är också viktig. Som att mörda, om man gör det en gång (mängd) till självförsvar eller är soldat (kontext) är det inte psykopatiskt. Gör man det dock som seriemördare är det dåligt.

8
Q

klassisk betingning

A

hundar saliverar när nån ringer klocka o kommer med mat.
Hundar saliverar också när någon bara kommer med klockan då de kopplar det till mat.

samma med barn, blir de skadade av föräldrar kommer de ha en dålig association med föräldrarna och visa betingning av rädsla.

9
Q

Vissa beteenden är medfödda obetingade vad innebär det?

A

Man behöver inte ha upplevt något innan för att agera på ett visst sätt.
Freeze effekt, om man möts av något skräckinjagat och inte kan agera.
Tillsätter du etanol till människan så blir vi berusade

10
Q

obetingat stimuli

A

icke inlärd påverkan (maten hos hundar)

11
Q

Obetingad respons

A

icke inlärd reaktion (salivering hos hundarna)

12
Q

Betingat stimuli

A

inlärd påverkan utifrån (klockan hos hundarna)

ger betingad respons (salivering fast klockan ej finns)

13
Q

Ungdomen känner lugn då han känner doften av cannabis (dvs innan något rus kickat in)

vad är BS, BR, OBS, OBR

A

BS- doft av cannabis
BR - respons, han blev lugn
OBS - finns reflexmässigt som har ej behöver lära sig, cannabis aktiva substans (THC)
OBR - lugn

14
Q

vi associerar till vissa saker med olika reaktioner, som?

A

dofter, varumärken, föremål. Du kan associera pop av schampangeflaskan till fredag och kul samtidigt som du kan associera det till stress och våld om du hade alkoholiker till föräldrar.
Samma som jag associerade LiU kulvert till smärta, ångest och dåligt mående och när jag gick där i början av T3 så mådde jag dåligt.

15
Q

beteenden styrs av?

A

Belöningssystem

16
Q

Hur kan vi ibland förstärka ett beteende som inte är bra?

A

om ett barn lägger sig på golvet och skriker och vi ger dem godiset till slut, då förstärker vi det beteendet

17
Q

Beteendeanalys
aktiverare, det som skjuter igågn beteendet och pekar ut såväl beteendet som konsekvensen. Trycker jag på knappen så kommer det lysa och bli ljust. Om beteendet ej får en konsekvens agerar vi på ett annat sätt, som trycker hårt på knappen.

A

sittande hund, du säger sitt (då är du aktiverare) du ger sen en godis (då är du konsekvens vilket förstärker det beteendet.

18
Q

Konsekvenser styr

A

sociala förstärkningar, andra skrattar om du gör det (negativa förstärkare, tar bort obehag)
Socialt ängslig person som dricker mycket alkohol

19
Q

naturliga förstärkare

A

något arrangeras utan att någon gör det, som någon som gillar att plocka bär. Vi kan få en varm känsla när vi ser något som gav oss glädje som små och ser det igen som vuxna t.ex eller tvärtom så kan du få ont om det gav dig smärta som liten. Utan att någon gör nått.

20
Q

Förstärkare vad måste de va

A
  • omedelbart
  • önskevärt (det jag gillar gillar kanske inte du)
  • Mättad, har jag massa godis kan du inte muta mig med det
  • kontinuerligt, jag gör nått och blir förstärkt
21
Q

vegas maskiner är ritade efter?

A

Intermittent, den ska ge dig + + + ——-+ —-+ ——+
låser oss till det, nån gör ett beteende och ibland skjuter vi in en belöning. Gör man nått och ibland får man förstärkning så kommer man vilja göra det mer. Det skapas ingen mättnad då.

22
Q

När man ska släcka ut beteende

A

då ska man släcka dom i stunden, inte senare. Konsekvens måste komma direkt för att det ska ge en verkan.

23
Q

negativ förstärkning vid att springa

A

minskad stress

24
Q

positiv förstärkning med att springa

A

endorfiner, man mår bra

25
Q

bestraffande förstärkning vid löpning

A

skavsår