Kommunikativa färdigheter (dag 2) Flashcards Preview

UPPSALA T5- lederskapsvecka (v.3) > Kommunikativa färdigheter (dag 2) > Flashcards

Flashcards in Kommunikativa färdigheter (dag 2) Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

Kompetens, vilka områden finns (förklara mer)

A
 • teknisk kompetens
 • kognitiv kompetens
 • social kompetens

Hur kommunicerar jag med människor jag leder, de jag är axel mot axel med m.m

Kognitiv kompetens- hur väl du kommunicerar, på vilket sätt

social kompetens- hur adaptiv du är, hur skicklig du är i att addaptera din kommunikation till nya situationer. Ibland måste du ta befälet och styra gruppen. Iband måste du lyssna och bete dig på ett annat sätt. Ibland kan en kombination av dessa behövas användas.

2
Q

Engagemang

A

viktigt att ha ett bra engagemang för att de vi leder ska vilja lyssna på oss.
Viktigt är också på vilket sätt vi framför vår information

Affektivt - handlar om den känslomässiga bindningen till den organisationen. Ledaren kan ha en affektiv koppling t.ex.

Kopplat till att hänga sig fast, engagemanget kan vara kopplad till att man aldrig avslutar detta och blir fast där. Fastän det kanske inte är så bra så fortsätter man iaf.

3
Q

Samtal

A

verbalt beteende, hur du kopplar vad personen säger, tyder mkt på hur bra du lyssnar. Skulle du sitta o lyssna men inte vara helt med med blicken eller nicka osv så ser det inte ut som att du lyssnar.

4
Q

Tekniker för bra samtal med både patient men också i en lederskapssituation

A
 • enkel uppmuntran
 • direkt uppmuntran
 • spegling
 • öppen fråga, viktigt så personen kan berätta sina
 • sluten fråga (som namn o personnummer, de har också sin plats)
 • sammanfattning, här kan personen korrigera om man missuppfattat någonting.
5
Q

Validering, varför är det viktigt?

A

En person vill bli sedd. Sedd i frustration, när hen är ledsen, när saker händer.

6
Q

Vad är bra med positiv feedback?

A
 • Ger positiva känslor som glädje
 • ökar motivation och energi
 • ökar möjlighet till bra prestationer
 • ökar självförtroendet på sikt
 • ger en bättre stämning på jobbet
 • minskar stress och oro
7
Q

Viktigt vid positivt feedback

A

Blanda inte positiva och negativa budskap ostrukturerat. Ha inga dolda motiv, öppet motiv är viktigt
- reflektera och reagera kring ärlighet

8
Q

ledare ska ..?

A

Var en god model som ledare, visa de andra vägen

9
Q

Viktigt med bra struktur hos kritik. När man frågar om återkoppling vilka steg bör det gå till i?

A
 1. inbjud,
 2. lyssna aktivt
 3. styr och konkretisera
 4. sammanfatta, okej jag frågade dig om återkoppling hur jag funkar här på avdelningen och då sa du…
 5. tacka, så den som gav återkoppling förstår att du är mottaglig mot kritik. Men lova inte att du aldrig gör detta igen utan istället säg att du kommer försöka bättra på detta beroende på om du håller med eller inte. Du behöver inte alltid hålla med.
10
Q

Ge återkoppling

A

ge inte “tipps”, det irriterar bara. Ge ett “jag” budskap. Detta visar hur det påverkar dig. Detta sårar mig, gör mig ledsen, arg med mera. Personen kommer inte ändras direkt men kanske framgent.

11
Q

Jag budskap

A
 1. hej jag ska prata med dig om en sak, det handlar om ordningen det stressar mig
 2. konkret förändring- jag skulle önska att var och en hanterar sin station
 3. förståelse av den andres situation- jag förstår att det har vart covid och mycket har skett så det kan ha påverkat ditt jobb.

Negativa först och sen det positiva, avsluta med det positiva och det kommer ske en föränding.

12
Q

Jag budskap

A

vad bra att du frågar

 1. hej jag ska prata med dig om en sak, det handlar om ordningen det stressar mig
 2. konkret förändring- jag skulle önska att var och en hanterar sin station
 3. förståelse av den andres situation- jag förstår att det har vart covid och mycket har skett så det kan ha påverkat ditt jobb, vad tänker du om det här Karin?

Negativa först och sen det positiva, avsluta med det positiva och det kommer ske en föränding.

13
Q

När man ger kritik

A

vad avser du när du säger att “jag är duktig” ge konkreta förslag i både det negativa och positiva.
Säg inte att du ska tänka på det eller lova att ändra dig utan snarare att du återkommer imorgon med en återkoppling till den som gav dig kritik.

14
Q

När man ger kritik

- tänk på att

A

vad avser du när du säger att “jag är duktig” ge konkreta förslag i både det negativa och positiva.
Säg till personen vad de är bra på/vad jag är bra på och samma vid negativ återkoppling.

Säg inte att du ska tänka på det eller lova att ändra dig utan snarare att du återkommer imorgon med en återkoppling till den som gav dig kritik.