Dysfunktionell ledarskap ✓ Flashcards Preview

UPPSALA T5- lederskapsvecka (v.3) > Dysfunktionell ledarskap ✓ > Flashcards

Flashcards in Dysfunktionell ledarskap ✓ Deck (13)
Loading flashcards...
1
Q

viktigt att vi är en bra ledare och bra följare, varför?

A

Då man under en dag kan leda olika team och man kommer få leda olika yrkesgrupper samt andra läkare samtidigt som en annan läkare kanske också kommer leda dig under en och samma dag.

  • leda
  • lyssna
  • intruera och delegera
  • återkoppla (efter prestation och vid patientfara)
2
Q

Hur lär vi oss beteenden?

A
  • Problemlösning, man försöker lösa det man har framför sig. Ser vi snarlika problem får vi en habbituering och blir bättre på att lösa det problemet.
  • Instruktion/regelstyrning, instruktioner i hur en läkare bör förh¨lla sig till patienter och hur den ej bör det. Instruktioner i fika rummet på lapp.
  • Modellinlärning/Imitation, man ser eller hör något och gör likadant. Modell går före instruktion, gör du någonting och säger något annat så kommer du göra det du ser. Det den andra moddulerar. Ett ex. kan vara att du instruerar att va i tid på mötet, men sedan är du sen. Då kommer andra också vara sena i framtiden.
  • Respondent och operant inlärning
  • Shaping, vi pushar några en bit frammåt för att sedan de ska kunna göra en sak. Vi shapar fram vissa beteenden under en skolgång t.e för att de sedan ska kunna dem.
3
Q

ex på säkerhetsbeteende och tvång

A

säkerhetsbeteende: ställa en veckarklocka

tvång, extremt säkerhetsbeteende: du ställer 18 veckarklockor (öööh har jag tvång?? hehe)

4
Q

skicklig ledare

A

adapterar snabbt nya beteendesmönster. Kan snabbt anpassa sig och ha olika beteenderepertoarer till olika grupper som hen kan växla mellan. Både inom proffesion och mellan hemma - och proffesion.
Viktigt o va flexibel och kunna anpassa sig. Tänk själv “när kan det vara bekymmersamt för mig att ändra ett beteende”. Se vad du kan göra för att ändra detta då. “vilka ledarbeteenden har jag använt tidigare och vilka har varit funktionella?

5
Q

varför jobbar vi i flock?

A

Det är en styrka, vi kan sammarbeta och komma på flera lösningar. Finns en ledare som leder flocken.

6
Q

varför vill ofta läkare bli ledda av läkare, konsulter av konsulter osv.

A

vi har en stark tro att den som ska leda oss ska kunna det jag kan

7
Q

Vem som får leda är kopplat till?

A
Rösten
Utseende
Humor
Sociala färdigheter
Kontexten
8
Q

inre kabinett

A

när en styrelse på 11 har några få i styrelsen som träffas på sidan om och pratar igenom saker innan mötet t.ex. Sen kommer man till mötet och de har redan bestämt grejer.

9
Q

dysfunktionell kommunikation, ge ex.

A

Läkare kan t.ex prata medicinsk språk och leverera information till ssk t.ex som de ej kommer föstå. Då har vi ej anpassad vår kommunikation och den andra personen kan ej ta in informationen.

Pratar om annat än de brännande punkterna

Inbjuder ej till dialog

olämpliga chefer/ledare

10
Q

Problem i kommunikation

A
konflikter
olämpliga chefer/ledare
Brister i kommunikation 
ohälsa 
personliga problem 

Det bästa är att då ta tag i de och jobba med sig själv

11
Q

Motivationsfällor/kommunikationsfällor

A

Frågor: man bombarderar den man pratar med med frågor, ofta slutna ja och nej frågor. Ha inte standariserade frågor som en person kanske inte kommer besvara ärligt. Bara för att du ställer frågan betyder det inte att det är så som en annan svarar.

Välja sida fällan: om du väljer en annans sida för mycket kommer de andra inte vilja lyssna på dig och lita det du säger.

Expertfälla: man agerar som Besserwisser.

Etikett: man sätter etikett på personer, “personen är såhär”, slarver, jobbar slö, duktig m.m.
Dessa kan leva kvar länge och hålla sig kvar och hamna i…

… Fokuseringsfällan. Så även om man gör rätt sen men har etiketten “slarver” så kommer folk tycka att du är slarvig. Etikett hakar i fokusering

Klander: vi gör ner någon som är lågmotiverad när man egentligen bör lyfta fram den personen och motivera hen.

Småprat: undivande beteende, man tar ej upp brännade punkter.

12
Q

inre kabinett

A

stor grupp och en liten intern grupp i den stor gruppen

13
Q

Ledare som ej är medveten om sitt beteende, vad gör man?

A

Gå till din närmsta, om det ej fungerar gå till chain in command. Ett steg ovan. Gå till en övre person som är över den chefen och berätta strukturerat. Detta funkar inte, “vi har försökt nå fram 4 gånger i maj, juni. juli augusti för att påpeka dessa saker. Vi har skrivit, vi har tagit det verbalt men ingen har skett, detta måste återgärdas.”