Biofizyka pana R2 451-500 Flashcards

1
Q

451). Procesy izotermiczno-izobaryczne

A

Zachodzą w stałej temperaturze

Zachodzą w kierunku zmniejszania entalpii swobodnej

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

452). Osmoza :

A

Ciśnienie osmotyczne zależy od temperatury
Dla dwóch r-r o identycznych stężeniach procentowych NaCl i KCl, ciśnienie osmotyczne NaCl jest zawsze większe (ad. a dla NaF jeszcze większe)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

453). Naświetlanie krwi laserem:

A

Dla pewnych typów laserów o efektach absorpcyjnych decydować będzie zawartość hemoglobiny (Ad. dla laserów jonowych: Kr i Ar)
Dla obliczenia efektów absorpcyjnych konieczna jest znajomość składu cząsteczkowego krwi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

454). Stężenia Na zmieniły się w płynie wewnątrzkom i zewnatrzkom. Co możemy powiedzieć o potencjale dyfuzyjnym ?

A

Potencjał dyfuzyjny wynosi zero gdy temperatura wynosi 0K

Potencjał dyfuzyjny zmieni się niewiele, o około 10%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

455). Ogniwo galwaniczne:

A

Au-Pt
AgCl-Fe
H2-Au

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

456). Jednomolowy r-r glukozy:

A

Dla glukozy potencjał chemiczny=potencjał elektrochemiczny

Potencjał chemiczny można wyrazić w jednostkach J/mol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

457). Lepkość krwi wzrasta dwukrotnie:

A

Proporcjonalnie wzrośnie opór naczyniowe

Bardziej prawdopodobny przepływ laminarny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

458). Emisja promieniowania przez skór opisuje promieniowanie ciała doskonale czarnego :

A

Maksimum widma wypada na podczerwień,

Widmo promieniowania jest widmem ciągłym

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

459). Wibracje :

A

Wibracje wystęuje tylko w ciałach stałych
Odczuwamy silne wibracje gdy częstotliwość drgań wibracyjnych pokrywa się z własnymi
Najbardziej niebezpieczne częstotliwości wibracji dla człowieka pochodzą z zakresu oko 1-50Hz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

460). Przyłożenie napięcia prądu elektrycznego do ciała człowieka:

A

Przy odpowiednim doborze innych parametrów można bezpiecznie podać na elektrodach napięcie 1000V
Reakcja organizmu zależy od czasu przyłożenia napięcia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

461). Równania, w których z definicji występuje entropia :

A

Entalpia swobodna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

462). Straty wody

A

Parowanie

Oddychanie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

463). Podgrzewamy tkanki położone 10mm pod powierzchnią skóry, jednocześnie minimalizując ogrzewanie skóry :

A

Laser ND:YAG

Generator fal radiowych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

464). Potencjały elektryczne mierzone w tych narządach służą do celów diagnostycznych :

A

Oko
Mózg
Żołądek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

465). Radiologia warstwowa:

A

Pantomografia jest odmianą radiologii warstwowej

Radiologia warstwowa jest oparta na ruchu obrotowych LR i DP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

466). W których z wymienionych części układów detekcyjnych stosowanych w radiologii powstaje obraz utajony :

A

Element CCD

Płytka obrazująca (image plate)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

467). Prześwietlenie zęba izotopem promieniotwórczym o wysokiej aktywności :

A

Odpowiedni czas ekspozycji

Badanie jest możliwe jeśli dysponujemy izotopem emitującym promieniowanie gamma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

468). Do siatkówki oka najlepiej stosować laser :

A

ND:YAG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

469). Fala akustyczna uległa osłabieniu penetrując ciało pacjenta. W badaniach USG efekty absorpcyjne :

A

Są zawsze uwzględnianie przez odpowiednie wzmocnienie amplitudy echa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

470). Z podanych dawek wybrać te które pozostawiają margines bezpieczeństwa:

A

1mGy/ rok

1μGy/rok

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

471). Do diagnozowania chorób krwi używa się promieniotwórczego izotopu Fe dla którego czas połowicznego rozpadu to 46 dni, czas biologicznego półzaniku wynosi 65 dni, ile wynosi czas efektywnego zaniku tych jąder ?

A

Około 30 dni

Natka Edit:
Tef= TfizTb/Tfiz+Tb
Tef= 46
65/65+46 = 26.94 dni :3

22
Q

472). Pierwiastek nazywamy śladowym gdy :

A

Na 70 kg jest go mniej niż 1%
Natka Edit:
To niby mikroelementy ale nie wiadomo o co chodziło w pytaniu dokładnie, na pewno mniejsze niż 0,01 %

23
Q

473).Prawa ,które nie maja zastosowania w opisie fizycznym układu krążenia:

A

Prawo Wienna,
Prawo Einsteina
Prawo Wolff’a

24
Q

474). Ciśnienie bezwzględne krwi wewnątrz aorty może wynosić :

A

90-140 mmHg (to jest względne)

1130-1200 hPa

25
Q

475). Opór skóry wilgotnej- 1kΩ, opór skóry suchej= 1M Ω. Ile będzie wynosił prąd baterii o 10V przyłożony do skóry?

A

10 μA
0,1mA
10mA

26
Q

476). Cewka aparatu do magnetoterapii wytwarza pole elektromagnetyczne o częstotliwości 30Hz. Jeżeli prędkość światła w powietrzu jest równa 3*10^8 m/s to długość fali :

A

10^7m

27
Q

477). W której cześci ciała najlepiej badać ultrasonograficzne gęstości kości :

A

Pięta

28
Q

478). Natężenie promieniowania X po przejściu przez absorbent stanowi 0,5 natężenia padającego. Zwiększono dwukrotnie grubość warstwy absorbującej promieniowanie. Jaka część padającego promieniowania przechodzi przez 2-krotnie grubszy absorbent ?

A

0,25

29
Q

479). Współczynnik osłabienia powietrza wyrażony w HU wynosi :

A

-1000

30
Q

480). Do obrazowania struktur kości beleczkowej można wykorzystać :

A

Tomografię komputerową

Tomografię rezonansu magnetycznego

31
Q

481). W tomografii rezonansu magnetycznego najczęściej wykorzystujemy:

A

Względną gęstość protonów

32
Q

482). Natężenie pola elektrycznego :

A

V/m

33
Q

483). Jak natężenie pola elektrycznego zachowuje się w funkcji odległości od punktowego źródła?

A

Maleje z kwadratem odległośći

34
Q

484). Z termodynamicznego punktu widzenia procesy zachodzące w organizmie przebiegają w warunkach :

A

Izotermiczno-izobarycznych

35
Q

485). Termometr lekarski pozwala wyznaczyć temperaturę z dokładnością:

A

0,1 stopnia C

36
Q

486). Cyfrowy zapis sygnału charakteryzuje się tym, że informacja jest zawarta w :

A

Liczbie standardowych impulsów

37
Q

487). Która cząstka o energii 1MeV przebiegnie największą drogą w materii ?

A

Neutron

38
Q

488). Ile wynosi potencjał progowy komórki w węźle zatokowo-przedsionkowym ?

A

-40mV

39
Q

489). Ciśnienie w tętnicy szyjnej wynosi 75 mmHg ile w tętnicy stopy ?

A

około 110 mmHg #:trochę mało 1m=75mmHg, to jak stoi to tak ze 180. Ogolnie to zależy od pozycji

40
Q

490). Największy współczynnik tłumienia akustycznego :

A

Wątroba

Kosć czaszki

41
Q

491). Poprawne uszeregowanie w temp 17 stopni C zgodnie z malejącą wartością lepkości:

A

Glicerol-alkohol etylowy- woda- powietrze

42
Q

492). Maksymalne energie promieniowania X stosowane w diagnostyce medycznej wynoszą około :

A

150 keV

43
Q

493). Fizjologiczna wartość pH człowieka wynosi :

A

7,4

44
Q

494). Aby zbudować ogniwo galwaniczne należy zastosować :

A

Dwie elektrody różnych materiałów

Jedna elektroda musi być zbudowana z trudno rozpuszczalnej soli #nie musi, obie mogą być np: metalowe

45
Q

495). Czy równanie NERNSTA można zastosować do żywej komórki ?

A

Nie (chyba chodzi o to, że odnosi się tylko do stanu równowagi)

46
Q

496). Która z funkcji termodynamicznych najkorzystniej jest stosowana do opisu procesów fizjologicznych ?

A

Entalpia swobodna

47
Q

497). Reakcja egzotermiczna przebiega w warunkach izobarycznych, entalpia :

A

Zawsze ujemna

48
Q

498). Prawo działania mas:

A

Stosunek stężeń produktów i substratów w stanie równowagi termodynamicznej #nie wiem o co chodzi ale prawo działania mas mowi ze im większe stężenia substr. tym większa prędkość reakcji. I jak to się ma do tego?

49
Q

499). Kontrast wprowadzany do krwi w naczyniach krwionośnych w badaniu angiograficznym :

A

Zwiększa współczynnik osłabienia promieniowania rentgenowskiego krwi
Zwiększa współczynnik pochłaniania promieniowania rentgenowskiego w ścianach naczyń

50
Q

500). Różnica ciśnień hydrostatycznych krwi pomiędzy głową a stopami :

A

Zależy od pozycji

Zależy od wzrostu