Birinci Dönem Yazar Eser Flashcards Preview

Tanzimat > Birinci Dönem Yazar Eser > Flashcards

Flashcards in Birinci Dönem Yazar Eser Deck (99):
1

Robinson

Şemsettin Sami (Çeviri)

2

Büyük İslam Tarihi

Namık Kemal (Tarih)

2

Emile

Ziya Paşa (JJRousseau Çeviri)

3

Devri İstila

Namık Kemal (Anı-Tarih)

4

Müntehabat-ı Eşar

Şinasi (Şiir)

4

Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal (Oynanan İlk Oyun)

İslam Bey, Zekiye, Sıtkı Bey, Abdullah çavuş arasında geçen Silistre Kalesi savunmasını anlatır.

5

Tercüme-i Manzume

Şinasi (Şiir)

6

Şecere-i Türk

Ahmet Vefik Paşa (Çeviri)

Ebul Gazi Bahadır Han'dan çeviri

6

Don Civani

Ahmet Vefik Paşa

7

Yeniçeriler

AMEfendi (Öykü Tarihi Roman Denemesi)

7

Kısası Enbiya

Ahmet Cevdet Paşa (12 Cilt)

8

Paris'te Bir Türk

AMEfendi (Roman)

9

İbret

Namık Kemal (Gazete)

9

Siyavuş

AMEfendi (Oyun)

10

Divan-ı Şinasi

Şinasi (Şiir)

10

Moliere Çevirileri

Ahmet Vefik Paşa

11

Hükmi Dil

AMEfendi (Oyun)

12

Ceridei Havadis

İlk Yarı Resmi 1840

13

Zor Nikahı

Ahmet Vefik Paşa (Moliere Uyarlama)

15

Barikai Zafer

Namık Kemal (Anı-Tarih)

16

Durubu Emsali Osmaniye

Şinasi (Atasözleri)

17

Osmanlı Tarihi

Namık Kemal (Tarih)

18

Engizisyon Tarihi

Ziya Paşa (Çeviri)

19

Demir Bey

AMEfendi (Roman)

21

Evrakı Perişan

Namık Kemal (Anı-Tarih)

21

Lehçei Osmani

Ahmet Vefik Paşa (Sözlük)

22

Dürdane Hanım

AMEfendi (Roman)

23

Belagati Osmani

Ahmet Cevdet Paşa

24

Dünyaya İkinci geliş

AMEfendi (Roman)

25

Gave

Şemsettin Sami (Oyun)

26

Kamusı Alam

Şemsettin Sami (Meşhur İnsanlar Sözlüğü)

26

Maruzat

Ahmet Cevdet Paşa (2. Abdülhamit isteği, 5 cilt, 1839-1876)

27

Fezlekei Osmani

Ahmet Vefik Paşa (Tarih)

27

Şeytanın Yadigarları

Şemsettin Sami (Çeviri)

28

Şair Evlenmesi

Şinasi (Oyun)

28

Tartuf

Ziya Paşa (AVPaşa da çeviriyor)

28

Kavaidi Osmani

Ahmet Cevdet Paşa

İlk Türkçe dilbilgisi kitabı

29

Harabat

Ziya Paşa (Divan Antolojisi)

Arapça, Farsça, Türkçe

29

Tercümanı Hakikat

Ahmet Mithat Efendi 1878

30

Seydi Yahya

Şemsettin Sami (Oyun)

31

Menfa

AMEfendi (Anı-Otobiyografi)

32

Endülüs Tarihi

Ziya Paşa (Çeviri)

33

Letaifi Rivayat

AMEfendi (İlk Öykü Örneği)

34

Kokona Yatıyor

Direktör Ali Bey (Oyun Komedi)

36

Zavallı Çocuk

Namık Kemal (Oyun)

36

Takvimi Vakayi

İlk Resmi Gazete 1831

38

Hasan Mellah, Hüseyin Fellah

AMEfendi (Roman)

39

Rüya

Ziya Paşa (Mülakat)

Ali Paşa'yı yermek amacıyla

40

İbret

Namık Kemal 1871

41

Sefiller

Şemsettin Sami (Çeviri)

43

Avrupada Bir Cevelan

AMEfendi (Gezi)

44

Gülnihal

Namık Kemal (Oyun)

Mal ve iktidar hırsının doğurduğu sonuçlar ve iyiliğin zaferi

44

Bahari Daniş

Namık Kemal (Eleştiri)

Divan edebiyatı eleştirisi

Hindli Şeyh İnayetullah Kanbu’nun Urduca eseri Bahar-ı Dâniş’in Namık Kemal tarafından yapılan tercümesinin önsözüdür. Burada Fars edebiyatının Türk edebiyatı üzerindeki etkisi tahlil ve tenkit edilir.

45

Ayyar Hamza

Direktör Ali Bey (Uyarlama)

46

Tercümanı Ahval

İlk Özel Şinasi ve Agah Efendi 1860

47

Müntehabatı Tasvir Efkar

Şinasi (Makale)

49

Tahribi Harabat

Namık Kemal (Eleştiri)

51

Ahzı Sar

AMEfendi (Oyun)

53

Felatun Beyle Rakım Efendi

AMEfendi (Roman)

Alafranga Yaşam tutkunu Felatun Bey'le Doğu tarzı yaşayan Rakım Efendi'nin yaşamından kesitler sunulur.

54

Karabela

Namık Kemal (Oyun)

56

Kocalar/Kadınlar Mektebi

Ahmet Vefik Paşa

57

Taaşuk-i Talat ve Fıtnat

Şemsettin Sami (İlk Roman 1872)

Talat ile Fıtnat'ın aşkı anlatılır. Talat kadın kılığına girer. Üvey babası Fıtnat'ı yaşlı biriyle evlendirir. Evlendiği kişinin öz babası olduğunu öğrenen Fıtnat intihar eder. Talat da intihar eder.

58

Kanije Muhasarası

Namık Kemal (Anı-Tarih)

59

Çerkes Özdenleri

AMEfendi (Oyun)

60

İntibah

Namık Kemal (İlk Edebi Roman)

Ali Bey, Mahpeyker, Dilaşup

62

Açık Baş

AMEfendi (Oyun)

63

Şiir ve İnşa

Ziya Paşa (Makale)

Halk şiirini savunur

65

Renan Müdafanamesi

Namık Kemal (Eleştiri)


Ernest Renan’ın 1883’te Sorbon’da verdiği “L’Islamisme et la Science” başlıklı konferansta İslam dininin ilerleme, gelişme ve medeniyete engel olduğu yollu iddialarına cevap niteliğindedir.

66

Zoraki Tabip

Ahmet Vefik Paşa (Moliere Uyarlama)

67

Besa yahut Ahde Vefa

Şemsettin Sami (Oyun)

68

Celaleddin Harzemşah

Namık Kemal (Oyun)

69

Lehçetül Hakayık

Direktör Ali Bey (Mizahi Sözlük)

70

İnfiali Aşk

Ahmet Vefik Paşa (Manzum Tercüme)

71

Tasviri Efkar

Şinasi sonra Namık Kemal 1862

73

Magosa Hatırıları

Namık Kemal (Anı)

74

Terkibi Bent, Tercii bent

Ziya Paşa (Şiir)

Bağdatlı Ruhi'ye nazire

75

Çengi

AMEfendi (Oyun)

77

Defteri amal

Ziya Paşa (anı)

Emile çevirisine önsöz, çocukluk anıları

JJRousseau'nun İtiraflar'ının etkisinde

78

Seyahat Jurnali

Direktör Ali Bey (Batılı İlk Günlük)

79

Jön Türk

AMEfendi (Roman)

80

İrfan Paşaya Mektup

Namık Kemal (Eleştiri)

82

Eşarı Ziya

Ziya Paşa (Şiir)

83

Henüz Onyedi Yaşında

AMEfendi (Roman)

84

Hürriyet

Yurtdışında Çıkan İlk Türk Gazetesi Ziya Paşa-Namık Kemal

85

Tarih-i Cevdet

Ahmet Cevdet Paşa

86

Cezmi

 

Namık Kemal (İlk Tarihi Roman)

17.YY'da İran'a karşı savaşa giden Cezmi ve Adil Giray'in mücadelesi anlatılır.

Cezmi, Adil Giray, Perihan, Şehriyar

87

Kamusi Türki-Arabi-Fransevi

Şemsettin Sami (Sözlük)

88

Hikmeti Tarih

Ahmet Vefik Paşa (Tarih)

89

Takibi Harabat

Namık Kemal (Eleştiri)

90

Akif Bey

Namık Kemal (Oyun)

Bir deniz subayı olan Akif Bey'in Dilruba ile olan aşkı ele alınır. Deniz ilk kez edebiyatımıza girer.

91

Don Kuşları

Ahmet Vefik Paşa

92

Telemak Terceme-i Telamak

Yusuf Kamil Paşa

Divan edebiyatının ağır diliyle özet halinde Fenelon'dan çeviri

Ahmet Vefik Paşa daha sonra daha sade olarak çeviriyor

93

Mukaddime-i Celal

Namık Kemal

Şiir anlayışını anlatır

94

Lisan-ı Osmani'nin Edebiyatı Üzerine Bazı Mülahazatı Şamildir

Namık Kemal (Eleştiri)

Divan şiiri ve dili eleştirisi

95

Müşahedat

AMEfendi (Roman)

Olayları nasıl romana dönüştürdüğünü roman konusu yapar

96

Zafername

Ziya Paşa (Nazım-Nesir Karışık)

İzmit mutasarrıfı Fazıl Paşa'nın ağzında rakibi Ali Paşa'yı övüyor gibi görünüp yermek

97

Turfanda mı Yoksa Turfa mı

Mizancı Murat (Roman)

Toplumsal kalkınmanın ilkokuldan başlayarak basamak basamak gelişebileceğini anlatır

98

Diyojen

Teodor Kasap (Gazete)

Direktör Ali Bey ve Namık Kemal de mizahı yazılar yazmıştır.

99

Pinti Hamit

Teodor Kasap (Çeviri)

Moliere'in Cimri'si