budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka I Flashcards Preview

Biologia > budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka I > Flashcards

Flashcards in budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka I Deck (18):
1

hierarchiczna budowa organizmu

komórka
⬇️
tkanka
⬇️
narząd
⬇️
układ narządów
⬇️
organizm

2

tkanki organizmu człowieka (4)

- nabłonkowa,
- mięśniowa,
- nerwowa,
- łączna,

3

tkanka nabłonkowa - funkcje

- nabłonek okrywający i wyściełający:
• okrywająca,
• wyściełająca,
• ochronna,

- nabłonek wydzielniczy:
• wydzielnicza (gruczoły potowe, mlekowe, itp.)

4

tkanka mięśniowa - funkcje

—> strukturalna i ruchowa;

- mięsień gładki:
• budowanie ścian narządów wewnętrznych;

- mięsień prążkowany szkieletowy:
• współdziałanie ze szkieletem;

- mięsień prążkowany serca:
• budowanie mięśnia sercowego;

5

tkanka nerwowa - funkcje

—> informacyjna

6

tkanka łączna - funkcje

• szkieletowa —> budulcowa:
- kostna - budowanie kości;
- chrzęstna - budowanie powierzchni stawowych i chrzęstnych;

• płynna:
- krew - transportowa (dostarczanie tlenu i składników odżywczych do komórek oraz usuwanie dwutlenku węgla) + odpornościowa (zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych);
- limfa - transportowa + odpornościowa;

• tłuszczowa:
- ochronna (ochrona narządów wewnętrznych przed urazami mechanicznymi);
- termoizolacyjna;
- energetyczna;
- wzmacniająca (wzmacnianie skory i nadawanie jej elastyczności);

7

skóra - budowa

- naskórek z warstwą rozrodczą,
- skóra właściwa,
- wytwory naskórka:
• gruczoły,
• włosy,
• paznokcie,

8

skóra - funkcje

-> oddzielenie środowiska zewnetrznego od wewnętrznego środowiska organizmu;
-> ochrona ciała;
-> termoregulacja;
-> liczne receptory: bólu, dotyku, temperatury;

9

układ szkieletowy - budowa

- kości wraz z pokrywającymi je chrząstkami;
- więzadła;
- stawy: kuliste, zawiasowe czy płaskie;

10

układ szkieletowy - funkcje

-> rusztowanie organizmu;
-> ochrona delikatnych narządów i tkanek;
-> umożliwianie ruchu wraz z układem mięśniowym;
-> magazyn soli mineralnych;
-> produkcja komórek krwi (szpik kostny);

11

układ mięśniowy - budowa

- mięśnie szkieletowe;
- ścięgna;
- mięśnie gładkie;
- mięsień sercowy;

12

układ mięśniowy - funkcje

-> mięśnie szkieletowe wraz z kośćmi tworzą układ ruchu;
-> mięśnie gładkie - ściany narządów wewnętrznych (np. żołądka, naczyń krwionośnych);

13

układ pokarmowy - budowa

- przewód pokarmowy:
• jama ustna,
• gardło,
• przełyk,
• żołądek,
• dwunastnica,
• jelito cienkie,
• jelito grube,
- gruczoły trawienne: ślinianki, wątroba, trzustka;

14

układ pokarmowy - funkcje

-> pobieranie, rozdrabnianie i trawienie pokarmu;
-> udostępnianie strawionego pokarmu układowi krążenia;
-> usuwanie z organizmu niestrawionych resztek pokarmu w postaci kału;

15

układ oddechowy - budowa

- jama nosowa;
- gardło;
- krtań;
- tchawica;
- oskrzela;
- płuca zbudowanie z oskrzelików zakończonych pęcherzykami płucnymi;

16

układ oddechowy - funkcje

-> zapewnienie wymiany gazowej między organizmem a otoczeniem;
-> ogrzewanie, nawilżanie i oczyszczanie wdychanego powietrza;

17

układ wydalniczy - budowa

- nerki;
- moczowody;
- pęcherz moczowy;
- cewka moczowa;

18

układ wydalniczy - funkcje

-> utrzymywanie równowagi wewnętrznego środowiska organizmu;
-> dzięki pracy nerek filtrowanie krwi i usuwanie z niej szkodliwych i niepotrzebnych dla organizmu substancji;
-> wydalanie przez cewkę moczową moczu powstałego w nerkach i magazynowanego w pęcherzu moczowym;