rola struktur komórkowych Flashcards Preview

Biologia > rola struktur komórkowych > Flashcards

Flashcards in rola struktur komórkowych Deck (12):
1

jądro komórkowe

- zawiera materiał genetyczny w postaci DNA - kieruje funkcjonowaniem komórki;

- odpowiada za podział komórki;

2

cytoplazma

- w niej zawieszone są inne struktury komórkowe;

- zachodzą w niej procesy biochemiczne;

3

błona komórkowa

- oddziela wnętrze komórki od jej otoczenia;

- umożliwia selektywny transport związków chemicznych do i z komórki;

- odbiera informacje z otoczenia;

4

ściana komórkowa

- chroni komórkę przed jej uszkodzeniem;

- nadaje komórce kształt;

5

mitochondria

- są miejscem zachodzenia oddychania tlenowego;

6

chloroplasty

- są miejscem zachodzenia fotosyntezy;

7

siateczka śródplazmatyczna

- jest miejscem syntezy tłuszczów;

- dzieli cytoplazmę na obszary;

8

aparat Golgiego

- jest miejscem syntezy cukrów;

9

wakuola (wodniczka)

- gromadzi wodę i szkodliwe produkty przemiany materii;

10

lizosomy

- umożliwiają rozkład złożonych cząsteczek organicznych na prostsze;

11

rybosomy

- są miejscem syntezy białek;

12

wici lub rzęski

- umożliwiają ruch komórek;