rośliny Flashcards Preview

Biologia > rośliny > Flashcards

Flashcards in rośliny Deck (12):
1

tkanki roślinne (5)

- twórcza,
- okrywająca,
- miękiszowa,
- przewodząca,
- wzmacniająca,

2

ORGANY WEGETATYWNE

funkcja korzenia

- utrzymywanie rośliny w glebie,
- pobieranie wody i soli mineralnych,

3

ORGANY WEGETATYWNE

funkcja łodygi

- podtrzymywanie liści, kwiatów i owoców
- transport wody i soli mineralnych oraz związków organicznych,

4

ORGANY WEGETATYWNE

funkcja liścia

- fotosynteza,
- wymiana gazowa,
- transpiracja,

5

ROŚLINY - Organowce (6)

- mchy,
- paprocie,
- widłaki,
- skrzypy,
- nagonasienne,
- okrytonasienne,

6

męskie organy rozrodcze w kwiatach

pręciki wytwarzające ziarna pyłku

7

żeńskie organy rozrodcze w kwiatach

słupek wytwarzający zalążki

8

znaczenie fotosyntezy

- fotosynteza dostarcza pożywienia organizmom, które ją przeprowadzają (producenci);

- producenci (rośliny) stanowią pokarm dla organizmów cudzożywnych (konsumentów);

- w procesie fotosyntezy uwalnia się do atmosfery tlen niezbędny do oddychania tlenowego;

9

systematyka (7)

królestwo
⬇️
typ
⬇️
gromada
⬇️
rząd
⬇️
rodzina
⬇️
rodzaj
⬇️
gatunek

10

królestwa organizmów (5)

- bakterie,
- grzyby,
- protisty,
- rośliny,
- zwierzęta,

11

mikoryza

symbioza grzybów z roślinami, w której grzyby dostarczają roślinom wodę i sole mineralne w zamian za związki organiczne będące produktami fotosyntezy

12

destruanci

organizmy, które rozkładają martwe organizmy na proste związki nieorganiczne, a tym samym przyczyniają się do obiegu materii w przyrodzie