zwierzęta Flashcards Preview

Biologia > zwierzęta > Flashcards

Flashcards in zwierzęta Deck (16):
1

gromady kręgowców (5)

- ssaki,
- ptaki,
- gady,
- płazy,
- ryby,

2

RYBY

środowisko

wody słodkie i słone

3

RYBY

budowa

- ciało pokryte łuskami i śluzem;
- płetwy służące do poruszania się;
- linia boczna odbierająca drgania wody;

4

RYBY

cechy charakterystyczne

- zmiennocieplne;
- narząd wymiany gazowej - skrzela;
- zapłodnienie najczęściej zewnętrzne;

5

PŁAZY

środowisko

- ląd (osobniki dorosłe);
- wody słodkie (postaci larwalne);

6

PŁAZY

budowa

- ciało pokryte cienką skórą i śluzem;
- głowa, tłuw, ogon (u ogoniastych) + 2 pary kończyn;

7

PŁAZY

cechy charakterystyczne

- zmiennocieplne;
- narząd wymiany gazowej:
skrzela u form larwalnych, płuca u dorosłych osobników;
- zapłodnienie wewnętrzne i zewnętrzne;

8

GADY

środowisko

- dla większości ląd;
- niektóre są przystosowane do środowiska wodnego (węże i żółwie);

9

GADY

budowa

- ciało pokryte łuskami lub płytkami kostnymi - zabezpieczają przed parowaniem wody z organizmu;

10

GADY

cechy charakterystyczne

- zmiennocieplne;
- narząd wymiany gazowej - dobrze rozwinięte płuca;
- zapłodnienie wewnętrzne;
- jaja otoczone skórzastą osłoną składane na lądzie;
- owodniowce - zarodek otoczony błonami płodowymi;

11

PTAKI

środowisko

- ląd;
- niektóre są przystosowane do środowiska wodnego;
- niektóre zdobywają pokarm w powietrzu;

12

PTAKI

budowa

- ciało pokryte piórami;
- kończyny przednie - skrzydła,
- wiele przystosowań w budowie zmniejszających ciężar ciała,
- kończyny tylne - chodzenie/pływanie/chwytanie zdobyczy;

13

PTAKI

cechy charakterystyczne

- stałocieplne;
- narządy wymiany gazowej - dobrze rozwinięte płuca;
- zapłodnienie wewnętrzne;
- jaja otoczone wapienną skorupą składane na lądzie;
- owodniowce;
- opieka nad potomstwem;

14

SSAKI

środowisko

- ląd;
- niektóre są przystosowane do życia w wodzie (delfiny, orki)
- nieliczne zdobywają pokarm w powietrzu (nietoperze);

15

SSAKI

budowa

- ciało pokryte sierścią dobrze chroniącą przed zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą otoczenia;
- podział ze względu na rodzaj spożywanego pokarmu: roślinożercy, mięsożercy, wszystkożercy;

16

SSAKI

cechy charakterystyczne

- stałocieplne;
- narząd wymiany gazowej - dobre rozwinięte płuca;
- zapłodnienie wewnętrzne;
- po urodzeniu odżywianie się mlekiem matki;