Calendar Flashcards Preview

Haitian French Kreyol - Extended > Calendar > Flashcards

Flashcards in Calendar Deck (41):
1

Tuesday

Madi

2

Wednesday

Mèkredi

3

Thursday

Jedi

4

Friday

Vandredi

5

Saturday

Samdi

6

Sunday

Dimanch

7

Monday

Lendi

8

Date

Dat

9

Day

Jou

10

Month

Mwa

11

Year

Lanne

12

Today

Jodi a

13

Tomorrow

Demen

14

Yesterday

15

Week

Semenn

16

Weekdays

Joy lasemenn

17

Weekend

Fen semenn

18

Last week

Semenn pase

19

This week

Semenn sa a

20

Next week

Semenn pwochenn

21

Every day/ daily

Chak joy

22

Once a week

Yon fwa pa semenn

23

Twice a week

De fwa pa semenn

24

Three times a week

Twa fwa pa semenn

25

January

Janvye

26

February

Fevriye

27

March

Mas

28

April

Avril

29

May

Me

30

June

Jen

31

July

Jiyè

32

August

Out

33

September

Septanm

34

October

Oktòb

35

November

Novanm

36

December

Desanm

37

Spring

Prentan

38

Summer

Ete

39

Fall/autumn

Otòn

40

Winter

Ivè

41

Calendar

Kalandriye