Verbs Flashcards Preview

Haitian French Kreyol - Extended > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (33):
1

To give

Bay (ba, ban)

Bay becomes ba before pronouns li, ou and yo.

Bay becomes ban before pronouns mwen and nou

2

To have

Geyen, gen

3

To want (wish, desire)

Vle

4

To stop, reside

Rete

5

To need

Bezwen

6

To do

7

To pull

Rale

8

To finish

Fini

9

To cut

Koupe

10

To come

Vini

11

Ask

Mande

12

Show

Montre

13

Listen/Hear

Tande

14

Repair

Repare

15

Learn

Aprann

16

Talk

Pale

17

See

18

Say/tell

Di

19

Begin

Kòmanse

20

Build

Bati

21

Help

Ede

22

Find

Jwen

23

Come back

Tounen

24

Stop (an action)

Sispan

25

Stop (an object)

Rete

26

File

Klase

27

Remember

Sonje

28

Think

Pense

29

Use

Sèvi, sèvi avek, sèvi ak

30

Pay

Peye

31

Call

Rele

32

Believe

Kwe

33

Desire

Anvi