Emergency Flashcards Preview

Haitian French Kreyol - Extended > Emergency > Flashcards

Flashcards in Emergency Deck (12):
0

Don't move

Pa bouje!

1

I'm lost

M' pèdi wout mwen

2

I'm ill/sick

M' malad

3

Thief!

Volè!

4

I've been robbed

Yo volè zafè m'

5

My ... has been stolen

Yo vòlè ... m'

6

I have lost ...

M' pèdi

7

Hold me

Kenbe m'

8

Let go of me

Lage m'

9

Take my hand

Pran men m'

10

Let go of my hand

Lage mem m'

11

Hand me this

Lonje sa ba mwen