Cardiologie Flashcards Preview

MBK > Cardiologie > Flashcards

Flashcards in Cardiologie Deck (50):
1

Noem 3 symptomen van angina pectoris

pijn of kramp op borst

treedt op bij vergrote zuurstofbehofte

reageert op Nitrobaat

2

Wat is de pathofysiologische mechanisme voor de pijn bij angina pectoris? Dus waardoor wordt de pijn direct h

hart heeft meer zuurstofrijk bloed nodig dan het krijgt doordat vaten vernauwd zijn

3

Wanneer spreken we van een dreigend hartinfarct?

iedere angina pectoris die voor het eerst optreedt

reeds bestaande angina pectoris die in intensiteit, frequentie, duur of uitstraling verandert of niet meer (zo goed ) op nitrobaat reageert.

4

Hoe is de prognose bij een dreigend hartinfarct?

of over jaren stabiel a.p.

of overgaan naar hartinfarct

5

Noem 4 symptomen die passen bij een hartinfarct. Welke zijn kenmerkend?

hevige pijn over de hele borstkas

pijn straalt vaak uit naar de linker arm

> Pijn begint meestal in rust

> Nitrobaat helpt niet

zweten zonder temperatuurverhoging met bleke of grauwe kleur van de huid

6

Waarvan hangt de overlevingskans van een hartinfarct vooral af?

grote
locatie
tijdsverloop tussen begin infarct en moment van behandeling

7

Wat is de pathofysiologie van H.I. Dus wat gebeurt er in het hart voor, tijdens en na en hartinfarct.

deel van de arteriële doorbloeding van de hartspier is afgesloten

Hartspier krijgt niet voldoende zuurstof, wordt ischemisch (bloedeloos) wat de pijn veroorzaakt

Uiteindelijk sterft een deel van de hartspier af

8

Wat kan iemand zelf doen om een H.I. te voorkomen?

orale anticonceptie en roken verhogen de stollingsneiging van het bloed.
?

9

Wat moet je doen als je denkt dat iemand een hartinfarct heeft?

medische hulp inroepen
112 bellen

10

Wat is atherosclerose? Welke vaten zijn hierbij betrokken?

Slagaderen vernauwen door afzettingen van vet en kalk in hun wanden.

11

Noem 5 aandoeningen die het gevolg van atherosclerose kunnen zijn

Hartinfarct

Angina Pectoris

Beroerte

Claudicatio intermittens

Gangreen

Nierbeschadiging

12

Noem 1 symptoom van claudicatio intermittens?

etalage been, pijn in de benen na x meter lopen. De oorzaak van de pijn is slagadervernauwing waardoor spieren te weinig zuurstofrijk bloed krijgen voor de arbeid die ze verrichten.

13

Wat is gangreen?

afsterven van tenen of andere ledenmaten
bij vaatziekten omdat lichaamsdelen niet meer goed doorbloed worden.

14

De twee belangrijkste factoren bij het ontstaan van H.I. zijn leeftijd en (mannelijk ) geslacht. Noem 4 belangrijke oorzaken van arteriosclerose, die te beïnvloeden zijn, de MAJOR FACTORS.

Roken

Hypertensie

Diabetes melitus

Hoog cholesterolgehalte

15

Noem 4 mogelijke oorzaken van een hoge cholesterol

Stress

Erfelijke vetstofwisselingsziekte

Aangeboren aanleg

Voeding

Gebrek aan lichaamsbeweging

Diabetes

Hypothyreoïdie

Necrotisch syndroom

16

Noem 7 factoren van arteriosclerose die men zelf kan beïnvloeden.

Roken

Samenstelling dieet

Lichaamsbeweging

Lichaamsgewicht

Hoge bloeddruk

Stress

Pilgebruik

17

Welke dieet helpt arteriosclerose te voorkomen? Noem hierbij 3 punten.

niet te veel calorienen en niet te veel vet

vis

onverzadigde en plantaardige vetten

geen roomboter, geen volle melkproducten, kasen etc.

18

Zullen mensen die hetzelfde eten een zelfde cholesterolspiegel hebben?

Nee

19

Zal iedereen met een te hoge cholesterolspiegel heeft dat met leefregels voldoende kunnen beïnvloeden?

Nee

20

Wat is het effect van sport op de cholesterolspiegel?

lichaamsbeweging verhoogd het HDL cholesterol en verlaagd het HDL cholesterol

21

Wat is een Nederlandse term voor decompensatie cordis

Hartvalen
hartzwakte
hartinsufficientie

22

Noem minstens een symptoom van linker backward failure.

kortademigheid bij inspanning

Astma cardiale - acute ademnood door hartfalen door longoedeem

Centrale cyanose

Orthopnoe-kortademigheid bij plat liggen

23

Noem minstens 2 symptomen van rechter backward failure.

Oedeem aan beide enkels

Nycturie - 's nachts meer plassen

Leverstuwing - te veel bloed in de lever

Misselijkheid, vermindert eetlust

Centraal veneuze druk verhoogd -aderen in de hals opgezet kunnen zijn.

24

Noem een oorzaak voor chronische decompensatio cordis.

Ouderdom

25

Noem een opvallend symptoom van chronische decompensatie cordis.

pitting oedeem

26

Noem een oorzaak van acute decompensatie cordis.

hartinfarct

27

Noem een opvallend symptoom van acute decompensatie cordis.

astma cardiale- ademnood door longoedeem door hartfalen

28

Waarvan zal een patiënt met ernstige, acute decompensatie cordis doorgaans overlijden?

ademnood
astma cardiale

29

Wat bedoelen we als we het hebben over de bloedruk zonder meer? Noem enkele andere drukken in de bloedvaten kunne bestaan naast de bloeddruk die gangbaar gemeten wordt.

bloeddruk = druk in de slagaderen van de grote circulatie

atrium druk
ventrikel druk
veneuze bloeddruk
pulmonale bloeddruk

30

Waarom wordt de bloeddruk in 2 getallen aangegeven?

Arteriële druk verschillend als hart samentrekt of in rust is, veneuze druk is niet constant

hoogste getal is de druk tijdens de contractiefase van het hart

laagste getal is de druk tijdens de rustfase van het hart, dus tussen 2 contracties

31

Waarvoor staat de hoogste getal en waarvoor staat het laagste getal?

hoogste getal = systolische druk

laagste getal = diastolische druk

32

Wat is de systolische druk?

druk tijdens de contractiefase van het hart

33

Wat is de diastolische druk?

druk tijdens de rustfase van het hart, dus tussen 2 contracties

34

Wanneer spreken we van een matige hypertensie?

bij diastolische druk tussen 95 en 105mm/Hg

35

Wanneer spreken we van een ernstige hypertensie?

bij diastolische druk boven 105mm/Hg; systolische druk mag niet veel hoger zijn dan 100 plus de leeftijd.

36

Wat is essentieel hypertensie?

ook primaire hypertensie, verhoogde bloeddruk zonder bekende oorzaak

37

Bij hoeveel mensen met hypertensie is er geen medische oorzaak te vinden voor de hypertensie?

80%
primaire hypertensie zonder bekende oorzaak

38

Als hypertensie een aanwijsbare oorzaak heeft, wat kan deze dan zijn? Noem er 5

Overgewicht

Nierziekten

Medicijngebruik

Hormonale oorzaken

Zwangerschapstoxicose

Morbus Conn - te veel aldosteron productie

Drop

39

Als hypertensie aanleiding geeft tot de dood, wat is dan de doodsoorzaak? Noem 2

hersenbloeding

hartinfarct

40

Wat is maligne hypertensie? noem 3 punten

zeer hoge bloeddruk die in korte tijd (dagen) ontstaat een onbehandeld tot de dood lijdt
onbehandeld stijgt de bloeddruk verder
met hartinfarct of hersenbloeding als gevolg

41

Wat moet er geburen bij iemand die een bloeddruk heeft die in korte tijd zeer hoog geworden is?

spoedopname in het ziekenhuis

42

Wat moet er gebeuren als bij iemand voor het eerst hypertensie vastgesteld wordt, door wie en waarom

moet gezien worden door een medische arts
oorzaak en schade moet onderzocht worden
Is er een behandelbare oorzaak?
Is er orgaanbeschadiging door de verhoogde bloeddruk en hoe groot is de schade?

43

Noem 3 klachten die kunnen passen bij varices

varices = spataaderen

Moe benen vooral in de avond

cosmetisch

pijn bij staan die verbeteren bij lopen

44

Noem 4 factoren die bijdragen tot het ontstaan van varices

Zwangerschap
Aanleg
Trombose
Staand beroep

45

Noem 4 complicaties van varices

Bloedingen

Huidatrofie

Ulcus crurius - open benen

Tromboflebitis (aderontsteking)

46

Noem 5 symotomen van een trombosebeen

Eenzijdig oedeem

drukpijn op de kuit

matige temperatuurverhoging

iets snellere hartslag

soms plotseling eenzijdige spataderen

47

Noem een belangrijke complicatie van een trombosebeen

Longinfract/ longembolie

48

Wat kan iemand zelf doen om een trombosebeen te voorkomen? noem 2 punten

Bewegen
benen omhoog leggen

49

Noem 2 symptomen die passen bij atrium fibrilleren

Hartkloppingen
totaal onregelmatige hartslag

50

Noem 3 oorzaken van atrium fibrilleren

Ouderdom

Hyperthyreoidie

Coronairsclerose