Pulmonolgoie Flashcards Preview

MBK > Pulmonolgoie > Flashcards

Flashcards in Pulmonolgoie Deck (69):
1

Wat zijn de kenmerken van productieve hoest en prikkelhoest?

productieve hoest
slijm of sputum ophoesten
prikkelhoest
geen sputum opgehoest, berust op irritatie van de luchtwegen

2

Welke 3 ziekten vallen onder de term COPD

Asmta bronchiale
Chronische bronchitis
Emfyseem

3

Wat is de definitie van chronische bronchitis?

als gedurende meer dan 3 maanden per jaar hoesten met sputum opgeven bestaat en dat voor 2 of meer opeenvolgende jaren.

4

Wat is bronchitis (dus niet chronische bronchitis)?

ontsteking van de bronchiën/luchtwegen

5

Wat zijn de twee belangrijkste symptomen van chronische bronchitis?

langdurige hoesten
Slijm opgeven

6

Noem 2 factoren die bijdragen aan het ontstaan van chronische bronchitis?

Roken
Aanleg
Milieuverontreiniging
Psychische factoren
Aanleg

7

Wat is de samenhang tussen chronische bronchitis en roken?

chronisch roken kan tot bronchitis leiden.

8

Wat is er mis in de longen bij chronische bronchitis?

gedurende langere perioden ontsteking met te veel slijmvorming, vaak ook met zwelling.

9

Noem 2 mogelijke complicaties van chron. bronchitis

Emfyseem
Acute bronchitis >longontsteking

10

Waarom worden bij chronische bronchitis soms ab gegeven als deze de ziekte niet genezen?

om een longontsteking te voorkomen

11

Wat is het meest kenmerkende symptoom van astma bronchiale

Dyspneu (bemoeilijkte ademhaling) die minder wordt na een bronchus verwijderend geneesmiddel

12

Noem 5 symptomen die je kunt waarnemen tijdens een astma aanval

gevoel geen lucht te krijgen / naar lucht happen / angst
belemmerende ademhaling
hoesten
piepende ademhaling
cyanose

13

Wanneer is er sprake van een cyanose?

blauw aanlopen van huid en slijmvliezen,

14

Wat is de pathofysiologie van cyanose?

Cyanose treedt op wanneer zuurstofarm bloed, dat eerder wat blauwachtig dan rood van kleur is, door de huid circuleert.
niet alles hemoglobine wordt voorzien door O2

15

Hoe zien er veel astma bronchiale patiënt tussen de aanvallen uit?

Normaal/Symptoomvrij

16

Wat is er mis in de longen bij een astma bronchiale aanval?

Spasmen in de spiertjes rond de kleinste luchtwegen
Oedeem
Taai slijm in de bronchiën

17

Door welke structuren wordt de kracht van de inademing geleverd?

ademhalingsspieren
diafragma
tussenribbenspieren

18

Noem 2 structuren die de kracht van de uitademing leveren in de gezonde situatie?

samentrekkende kracht van het longweefsel zelf samentrekken door elastische vezels in de longen en door de cohesiekrachten van het vocht in de longblaasjes
geen spierkracht nodig

19

Waarom moet een astma bronchiale patiënt leren om langsaam uit te ademen?

tijdens astma aanval wordt bij de uitademing het uitstormen van lucht uit de longen bemoeilijkt door kramp van de spieren in de wand van de kleine luchtpijpjes (bronchioli).
Door forceert uitademen extra druk door de borstkast op de longen. daardoor ook kleine luchtpijpjes dicht gedrukt. daarom rustig uitademen zonder druk uit te oefenen

20

Wat veroorzaakt de symptomen bij extrinsieke astma?

allergie, pollen, schimmels, huidschilfers, huisstofmijt, hond/kat.
vaak samen met dauwworm, eczeem, urticaria, Quickes oedeem

21

Welke aandoeningen zie je vaak bij kinderen voorafgaande aan astma bronchiale


Dauwworm

22

Wanner noemen we astma bronchiale intrinsieke astma?

als er geen sprake van allergie is en ook geen erfelijke factoren

23

Noem drie luierende momenten die een astma bronchiale aanval op kunnen roepen luxeren

plotslinge koude
heftige emoties
schreeuwen

24

Noem 2 complicaties van astma bronchiale

Status astmaticus
Pneumothorax
Emfyseem op den duur

25

Wat is het gevaar van een status astmaticus? Wat moet er gebeuren als iemand een status astmaticus heeft?


ziekenhuis opname noodzakelijk
kan dodelijk zijn
Met extra zware medicijnen de astma aanval stoppen

26

Wat is de prognose van astma bronchiale bij volwassenen en bij kinderen?

terugkerende astma aanvallen
op den duur emfyseem
Kinderen kunnen er overheen groeien

27

Op welke leeftijden de eerste astma bronchiale aanval optreden?

alle leeftijden, ook als pasgeborenen!

28

Wat is een status astmaticus

als astma aanval niet meer reageert op gewone medicijnen reageert.

29

Waarom worden kinderen zo uitvoerig behandeld voor astma bronchiale?

kinderlongen zijn erg gevoelig voor slijtage die bij astma kan optreden. Voorkomen van invaliditeit door emfyseem

30

Noem 4 factoren waardoor mensen emfyseem ontwikkelen

erfelijke factoren
Sigarettenrook
slijtage door astma of chronische bronchitis
Soms onbekende oorzaak
Soms enzymdefect

31

Wat is er mis in de longen bij emfyseem?

longentussenschot (tussen alveoli) niet meer elastisch of verdwenen, waardoor gasuitwisseling verstoord is. Versleten of uitgezakte longen.

32

How wordt emfyseem in lekentermen wel genoemd?

Versleten of uitgezakte longen.

33

Waarom staan bij emfyseempatiënten de ribben horizontaal?

longen staan continue in inademstand omdat de longen niet meer volledig samentrekken

34

Wat is cor pulmonale?

hartzwakte veroorzaakt door een longziekte
bloedvorming bevorderende hormoon produceert omdat de weefsel merken dat ze niet meer voldoende zuurstof hebben. hemoglobine kan niet meer volledig verzadigd worden. geeft cyanose. bloedvaten gaan verloren. hart moet tegen hogere weerstand in pompen. Wordt overbelast en ziekelijk verandert.

35

Wat zijn trommelstokvingers, waar wijzen ze op?

het meest distale kootje van de vingers zijn verbreed en de nagels zijn te bol. mogelijk door de reactie van de botten op zuurstof gebrek of omdat de longen onder invloed van een longziekte hormonen produceert dat op de botten van de vingers inwerken.

36

Noem 5 symptomen van emfyseem

inspanningskortademigheid
dyspnoe bij rust
Ribben staan horizontale stand
Blazen op uitademing
Trommelstokvingers en horlogeglasnagels

37

Noem 3 complicaties van emfyseem

Invaliditeit door snel optredende kortademigheid
Longontsteking
Dood door zuurstofgebrek
Hartinfarct

38

Je krijgt op een dag 3 verschillende patiënten met ademhalingsmoeilijkheden. Ze hebben alle drie een andere ziekte en willen met je over hun ziekte praten. Vertel he in kort gewoon Nederlands wat er in de long mis is bij de volgende ziekten:
a. Chronische bronchitis
b. astma bronchiale
c. emfyseem

a. chronische bronchitis
uw bronchiën zijn de hele tijd geïrriteerd. Daardoor produceren de slijmvliezen meer slijm dan normaal. Hierdoor bent u benauwd en hoest u. Met het hoesten kan slijm mee komen. De ontstekingen maken het slijmvlies dikker. Dit maakt de doorstroming van lucht moeilijker. Hierdoor ademt u moeilijker.

b. astma bronchiale
tijdelijke vernauwing van de bronchiën. longen soms erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren. U kunt hierdoor benauwd worden of gaan hoesten. Als dit plotseling opkomt, noemen we dat een astma-aanval.

c. emfyseem
steeds meer longblaasjes gaan stuk. De wanden van de longblaasjes raken zo beschadigd dat ze niet meer goed werken. De longblaasjes zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide, ons ‘uitlaatgas’. Bij ernstig longemfyseem raken sommige longblaasjes met elkaar vergroeid. Longblaasjes die zijn beschadigd, kunnen niet meer herstellen. Zonder longblaasjes is het moeilijker om zuurstof op te nemen.

39

Noem 6 symptomen die kunnen optreden bij een hyperventilatieaanval?

1 Duizeligheid, licht in het hoofd
2 Tintelingen vooral in vingers en rond de lippen
3 Gevoel niet genoeg adem of lucht te krijgen
4 Spasme, in vingers en rond de lippen
5 Pijn op verschillende plaatsen
6 Paniekgevoelens
7 Bewustzijnsverlies

40

Wat zijn de risico's van het hyperventilatie syndroom?

risico voor duikers en glazenwassers.
Mogelijk normale lichamelijke reactie die normaal niet levensbedreigend is. Bij kwijtraken van het bewustzijn herstel zich de ademhaling weer van zelf.

41

Wat wordt bedoelt met de term hyperventilatie?

verschijnsel dat er meer geventileerd wordt dan voor de stofwisseling nodig is of als er meer geventileerd wordt dan normaal.

42

Wat wordt bedoel met de term hyperventilatiesyndroom?

als bijverschijnsel van een paniekstoornis, vroeger hyperventilatie syndroom nu wordt van paniekstoornis gesproken.

43

Noem 3 lichamelijke aandoeningen die hyperventilatie kunnen uitlokken?

1 hartinfarct, door angst en pijn
2 door andere pijn (galblaasontsteking, ruptuur van een aneurysma)
3 diabetes patient die op vetzuren gaat leven, verzuren bloed, bewustzijnsverlies. Ademhalingscentrum probeer bloed minder zuur te maken door middel van hyperventilatie.

44

Welke 4 soorten micro-organismen kunnen een longontsteking veroorzaken?

virussen
bacteriën
schimmels
parasieten

45

Noem 6 situaties of omstandigheden waarbij longontsteking kan optreden.

op het sterfbed
longkanker
afwijkingen van de longen
emfyseem
hypoventilatie
mucoviscidose
Aids
verzwakte mensen
diabetes melitus
decompensatio cordis
zwaar roken
alcoholisme
verkoudheid
Na buikoperatie

46

Hoe is de prognose bij een onbehandelde pneumococcen-pneumonie?

overlevenskans is 50%

47

Noem 2 symptomen die passen bij bronchuscacinoom en die samen een sterke aanwijzing zijn van een mogelijk bronchuscacinoom.

Bloed ophoesten
Langer dan 4 weken hoesten

48

Wanneer kan er een bronchuscarcinoom bestaan zonder dat het klachten geeft?

in de bronchus en in het sponsachtige longweefsel heeft het de tijd om te groeien zonder symptomen.

49

Noem 3 complicaties van pneumococcen-pneumonie

Otitis media (middenoorontsteking)
Shock
Meningitis (hersenvliesontsteking)

50

Noem 4 beelden die kunnen bestaan bij bronchuscarcinoom

Hoesten
Bloed ophoesten
Malaise/vermagering
Longontsteking

51

Welke 3 factoren bepalen het stadium van een bepaalde kanker

Grote van de tumor
Uitbreiding
Uitzaaiing

52

Hoe is het verloop van de ziekte bij bronchus carcinoom

lange symptoomloos
symptomen afhankelijk van patiënt
metastaseren naar hersenen, lever, botten, en bijnieren
terminale longontsteking, grote acute longbloeding, uitputting

53

Soorten longkanker

bronchus carcinoom met oorsprong in de longen
metastasen van kanker elders in het lichaam bv borst,

54

Is er een relatie tussen roken en bronchuscarcinoom?

85% van longkanker is het gevolg van rooken

Rokers hebben en 10 maal hogere kans op longkanker

Passief roken verhoogd de kans om 20%

55

Hoe zie je de relatie tussen roken en bronchus-carcinoom?

?

56

Noem 2 symptomen die kunnen wijzen op longembolie

Plotselinge pijn over een plek in de long

Soms kortademigheid

57

Waar komt een longembolie meestal vandaan?

Trombose afkomstig uit een diepe beenveen

58

Wat is de PA van pneumothorax?

Mogelijke als complicatie van longemfyseem

Lucht in de pleuraholte ( ruimte tussen de 2 longvliezen) er hoort vacuum te zijn.

Long klapt geheel of gedeeltelijk in

Onstaan door zwakke plek in de long of door splinters van een gebroken rib

59

Vertel in gewoon nederlands wat sarcoidose ongeveer is

sarcoïdose is een ziekte waarbij spontaan ontstekingen ontstaan in verschillende organen en weefsels van het lichaam. Bij zo’n ontstekingsreactie worden grote hoeveelheden afweercellen gemaakt die zich ophopen. Deze ophopingen worden granulomen genoemd. Meestal verdwijnen deze van zelf

60

Noem 5 symptomen die passen bij sarcoidose

1 Hoesten
2 Dyspnoe (kortademigheid)
3 Moeheid
4 Koorts en vermagering
5 verdere symptomen hangen van de locatie af

61

Hoe is het beloop van sarcoidose?

Bestaande laesies gaan meestal niet meer weg

62

Hoe komt het dat iedere geneeswijze succes behaald met sarcoidose?

Omdat de ziekte meestal zelf spontaan tot stilstand komt

63

Hoe veel nieuwe tbc patiënten zijn er ongeveer per jaar in NL; enkelen, tientallen, honderden, duizenden of tienduizenden

2000

64

Bij welke mensen of wanner komt tbc het meest voor?

Nederlanders geboren voor 1945
Buitenlandse werknemers
Reizigers naar derde Wereldlanden vnl na langer verblijf

65

Waarop wijst een positieve Mantouxreactie?

Reactie op antistoffen tegen tuberculose, er heeft een infectie plaats gevonden en er zijn antistoffen aangemaakt in het lichaam tijdens de immuunreactie.
Zegt niets over het al dan niet hebben van tuberculose

66

In welk orgaan /organen kan tuberculose voorkomen?

In ieder orgaan van het lichaam

67

Noem 6 symptomen die kunnen optreden bij tuberculose

1 Moeheid
2 Vermagering
3 Nachtzeten
4 Bloed ophoesten
5 Hoesten
6 Pus in de urine

68

Wat is de belangrijkste besmettingsweg boor tuberculose?

Via lucht
(via voedsel, via aanraking)

69

wat is een open en wat is een gesloten tuberculose?

Open tbc is de toestand dat tbc bacterie verspreid kunnen worden en de omgeving besmet kan worden met tbc. Dit in tegenstelling van gesloten tbc. De gesloten tbc kan wel overgaan in open tbc en omgekeerd.