Chapter 1 Flashcards Preview

Harry > Chapter 1 > Flashcards

Flashcards in Chapter 1 Deck (35):
1

Zmocnila sa ho hrôza

Fear flooded him.

2

Započul utŕžok rozhovoru

He caught a few words

3

Hladkal si fúzy

Stroked His mustache

4

Blížil sa k mestu

Drove towards town

5

Čo mu to zišlo na um?

What could he have been thingking of?

6

Nápisy

Signs

7

Pri vstupe do mesta

On the edge of town

8

Že sa nehanbi!

The nerve of him!

9

Šibnuta kampaň

Silly stunt

10

Potom mu zišlo na um

Then it struck him

11

Bol pobúrený keď videl

He was enraged to see

12

Zažmurkal a hľadel na mačku

He blinked and stared at the cat

13

Áno, tak to bude

Yes, that would be it.

14

Zízali s otvorenými ústami

Gazed open-mounthed

15

Schmatol svoj telefón

Seized His telephone

16

Vrazil rovno do niekoho pred dverami

He walked straight into someone just outside the door

17

Prepáčte, zahundral.

Sorry, he grunted

18

Zapotacal sa a skoro spadol

He stumbled and almost fell.

19

Nevyzeral na nič nahnevaný

He didn t seem at all upset

20

Naopak

On the contrary

21

Na jeho tvári sa objavil široký úsmev

His face split into a wide smile

22

Radujte sa!

Rejoice

23

Dnes ma nič nevyvedie z miery

Nothing could upset me today

24

Dokonca

Even

25

Bol vydesený

He was rattled

26

Neuznávať

Approve

27

Zabočil na cestu

Pulled into the driveway

28

Nezlepšilo mu to náladu

It didnt improve His mood

29

Fliacky okolo oči

Markings around its eyes

30

Prísny pohľad

Stern look

31

Namiesto dažďa

Instead of the rain

32

Čudne správanie

Acting oddly

33

Nie, odsekla

No, she said sharply

34

V poslednom čase

Lately

35

Ak mám byt úprimná

If You ask me