Chapter 11 Flashcards Preview

Norwegian > Chapter 11 > Flashcards

Flashcards in Chapter 11 Deck (102):
1

elendig, -, -e

terrible, awful

2

- Jeg føler meg elendig.

- I feel awful.

3

frisk, -t, -e

well

4

Hva er i veien med deg?

What's the matter with you?

5

kvalm, -t, -e

sick

6

mage/n

stomach

7

hode/t

head

8

hals/en

throat

9

minst 40 i feber

a temperature of at least 40

10

verke, -et

ache, throb

11

hel, -t, -e

whole, entire

12

kropp/en

body

13

- verker i hele kroppen

- (my) entire body is aching

14

lege/n

doctor

15

medisin/en

medicine

16

forkjølet; være forkjølet

have a cold

17

Jeg får ikke sove.

I can't sleep.

18

legevakt/a el. -en

emergency department

19

God bedring!

Get well!

20

neste gang

next time

21

nabolag/et

neighbourhood

22

syk, -t, -e

ill, sick

23

nakke/n

neck

24

skulder/ -dra el. -deren

shoulder

25

rygg/en

back

26

arm/en

arm

27

albue/n

elbow

28

ankel/en

ankle

29

fot/en

foot

30

ansikt/et

face

31

hånd/a el. -en

hand

32

lår/et

thigh

33

bein/et

leg

34

legg/en

calf

35

legesekratær/en

medical secretary

36

legesenter/et

medical centre

37

fastlege/n

regular GP, primary doctor

38

fødselsdato/en

birth date

39

Hva gjelder det?

What is it about?

40

dårlig, -, -e

bad, unwell

41

- Jeg føler meg dårlig.

- I feel ill.

42

klare, -te

manage

43

konsentrere seg, -te

concentrate

44

dessverre

unfortunately

45

opptatt; han er opptatt

he is busy

46

få time

get an appointment

47

umulig, -, -e

impossible

48

fremdeles

still

49

slapp, slapt, -e

weak, tired

50

treningsstudio/et

gym

51

idé/en

idea

52

kosthold/et

diet

53

sunn, sunt, -e

healthy

54

søt, -t, -e

sweet

55

da; Jeg spiser da salat også

(modifier used for emphasis); I do eat salad.

56

salat/en

salad, lettuce

57

kutte ut, -et

cut out

58

merke, -et

notice

59

forskjell/en

difference

60

leve, -de

live

61

grov, -t, -e

dark, high fibre

62

fisk/en

fish

63

innbygger/en

inhabitant, citizen

64

en bestemt lege

one particular doctor

65

kontakte, -et

contact

66

fylke/t

county

67

henvise, -te

refer

68

nødvendig, -, -e

necessary

69

ordne med, -et

organize

70

innleggelse/n

admission to hospital, hospitalization

71

egenandel/en

consultation fee, deductible

72

besøk/et

visit

73

gratis

free

74

sykehus/et

hospital

75

nødnummer/et

emergency telephone number

76

krisesituasjon/en

crisis

77

ulykke/-a el. -en

accident

78

åpne, -et

open

79

Hjelp!

Help!

80

skje, -dde

happen

81

falle, falt, har falt

fall

82

stige/n

ladder

83

skade seg, -et

hurt oneself

84

løpe, løp, har løpt

run

85

trapp/a el. -en

stairs, staircase

86

stille, -, -

still, silent

87

- Ligg stille!

- Stay still! Don't move!

88

bøye seg, -de

bend over

89

klappe, -et

pat

90

forsiktig, -, -e

carefully

91

kinn/et

cheek

92

våken, -t, våkne

awake

93

brekke, brakk, har brukket

break

94

undersøke, -te

investigate, examine

95

slå seg, slo, har slått

hurt oneself, get hurt

96

ambulanse/n

ambulance

97

tak/et

ceiling

98

tenke, -te

think

99

hjelpe, hjalp, har hjulpet

help

100

brudd/et

break, fracture

101

oppmuntre, -et

encourage

102

dataspill/et

computer game