Chapter 15 Flashcards Preview

Norwegian > Chapter 15 > Flashcards

Flashcards in Chapter 15 Deck (108):
1

tjene godt, -te

earn well, get paid well

2

Hva driver du med?

What do you do? What are you doing?

3

drive med, drev, har drevet

do

4

heltid

full time

5

journalist/en

journalist

6

Skandinavia

Scandinavia

7

argentinsk, -, -e

Argentinian

8

blad/et

magazine, journal

9

regnskap/et

accounts

10

firma/et

firm

11

holda på med, holdt, har holdt

do

12

politi

police

13

førerkort/et

driving license

14

for en stund siden

a while ago

15

teoridel/en

theory part

16

prøve/-a el. -en

test

17

flere; mange - flere - flest

several

18

sjekke, -et

check

19

test/en

quiz, test

20

øve seg, -de

practice

21

tips/et

tip

22

Jeg skal hilse fra Anne.

Anne says hello.

23

hilse, -te (fra)

greet

24

få oppfylt et ønske

get a wish, fulfil a dream

25

ønske/t

wish

26

beskjed/en

message

27

resepsjon/en

reception

28

kollega/en

colleague, co-worker

29

Å, det var synd!

Oh, I'm sorry to hear that!

30

Stakkars deg!

You poor thing!

31

ikke ennå

not yet

32

i møte

in a meeting

33

si fra, sa, har sagt

tell someone, let someone know

34

Klart det!

Sure! Of course!

35

God bedring!

Get well!

36

Takk skal du ha.

Thank you.

37

passe på seg selv

look after oneself

38

ta imot

receive

39

kaste opp, -et

throw up

40

så fort som mulig

as quickly as possible

41

fast jobb

permanent work

42

transportbyrå/et

transportation firm

43

intervju/et

interview

44

forrige

previous, last

45

hjelpemann/en

assistant

46

vaskemaskin/en

washing machine

47

sånn, sånt, -e

such

48

tung, -t, -e

heavy

49

tidlig

early

50

laste, -et

pack, load

51

deprimerende

depressing

52

kontakt/en

contact

53

vikarbyrå/et

temp agency, temporary staffing agency

54

cv, cv-en el. cv-et

CV, resume

55

gjennom

through

56

virkelig

really

57

Lykke til!

Good luck!

58

skaffe seg, -et

obtain, get

59

lang- lengre- lengst

long

60

sende, -te

send

61

kvalifikasjon/en

qualification

62

samtale/n

interview, discussion

63

ledig, -, -e

free, available

64

stilling/a el. -en

position, job

65

offentlig tjeneste

public service

66

jobbsøking/a el. -en

job search

67

passe, -et

suit

68

- en jobb som passer

- a suitable job

69

søknad/en

application

70

kort

short, brief

71

- Fortell kort om deg selv.

- Describe yourself briefly.

72

passe til

suit, be suitable

73

- Du passer til jobben.

- You're a good fit for the job.

74

side/-a el. -en

page

75

opplysning/a el. -en

information, fact

76

overskrift/a el. -en

headline

77

adresse/-a el. -en

address

78

alder/en

age

79

sivilstand/en

marital status

80

utdannelse/n

education

81

arrangere, -te

arrange

82

flytende

fluently

83

skriftlig

written

84

muntlig

spoken

85

arbeidsgiver/en

employer

86

dataprogram/met

computer programme

87

interesse/n

interest

88

aktiv, -t, -e

active

89

organisasjon/en

organisation

90

forening/a el. -en

society, (voluntary) organization

91

referanse/n

reference

92

informasjon/en

information

93

deltid

part-time

94

konto/en

account

95

plikt/a el. -en

duty

96

- ha plikt til

- is (legally) obliged to

97

trekke fra, trakk, har trukket

deduct

98

skatt/en

tax

99

sykmelding/a el. -en

doctor's note, doctor's certification of illness

100

egenmelding/a el. -en

calling in sick

101

før

before

102

- Før jeg kom hit, jobbet jeg.

Before I came here, I worked.

103

da

when (past)

104

Da jeg bodde der, var jeg trener.

- When I lived there, I was a coach.

105

når

when (present and future)

106

Når du er syk, må du gi beskjed.

When you are ill, you must let your employer know.

107

hvis

if

108

- Hvis jeg er syk, ringer jeg.

- If I'm ill, I'll call.