Chapter 2 Flashcards Preview

Elementary Japanese II > Chapter 2 > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 Deck (115):
0

It's about 10 minutes by subway.

Chikatetsu de juppun gurai desu.

1

Ms. Brown and Mr. Mimura are talking.

Buraun-san to Mimura-san ga hanashite imasu.

2

Where is your apartment, Mr. Mimura?

Mimura-san no apaato wa doko desu ka.

3

It's in Ueno.

Ueno desu.

4

It's close to the university, isn't it?

Daigaku ni chikai desu ne.

5

Yes. It's about ten minutes by subway. It's very convenient.

Ee. Chikatetsu de juppun gurai desu. Totemo benri desu yo.

6

Is your university large, Ms. Brown?

Buraun-san no daigaku wa ookii desu ka.

7

No, it's not very large.

Iie, amari ookiku arimasen.

8

Is it famous?

Yuumei desu ka.

9

No, it's not very famous.

Iie, amari yuumei ja arimasen.

10

Who is that person?

Ano hito wa dare desu ka.

11

That's Ms. Machida's boyfriend.

Machida-san no booihurendo desu.

12

He's nice-looking.

Hansamu na hito desu ne.

13

That book is interesting.

Ano hon wa omoshiroi desu.

14

That book is not interesting.

Ano hon wa omoshiroku arimasen. / Ano hon wa omoshiroku nai desu.

15

quiet town

shizuka na machi

16

That town is quiet.

Ano machi wa shizuka desu.

17

That town is not quiet.

Ano machi wa shizuka de wa arimasen. / Ano machi wa shizuka ja nai desu.

18

It's interesting.

Omoshiroi desu.

19

It's not interesting.

Omoshiroku arimasen. / Omoshiroku nai desu.

20

large person

ookina hito

21

small person

chisana hito

22

nearby university

chikaku no daigaku

23

faraway university

tooku no daigaku

24

a very pretty woman

totemo kirei na onna no hito

25

I ate a lot of meat.

Watashi wa niku o takusan tabemashita.

26

That university is not very famous.

Sono daigaku wa amari yuumei de wa arimasen.

27

This university is new.

Kono daigaku wa atarashii desu.

28

What is that round thing?

Ano marui mono wa nan desu ka.

29

That story is funny.

Sono hanashi wa okashii desu.

30

That teacher is a famous person.

Sono sensei wa yuumei na hito desu.

31

Is it interesting or boring?

Omoshiroi desu ka, tsumaranai desu ka.

32

busy

isogashii

33

Is it close to the university?

Daigaku ni chikai desu ka.

34

What kind of place is it?

Donna tokoro desu ka.

35

Where are you from, Mr. Hayashi?

Hayashi-san no go shusshin wa doko desu ka.

36

I am from Aso, Kyushu.

Kyuushuu no Aso desu.

37

What kind of place is it?

Donna tokoro desu ka.

38

It's a small town.

Chisai machi desu.

39

Is it an attractive town?

Kirei na machi desu ka.

40

Where is Mr. Huruyama's house?

Huruyama-san no uchi wa doko desu ka.

41

It's in the suburbs of Yokohama.

Yokohama no koukai desu.

42

Is it close to the university?

Daigaku ni chikai desu ka.

43

No, it's an hour and twenty minutes away by train.

Iie, densha de ichijikan nijuppun desu.

44

It's a quiet place.

Shizuka na tokoro desu.

45

Excuse me, do you have German beer?

Sumimasen. Doitsu no biiru wa arimasu ka.

46

I'm sorry, we don't. But we have Dutch beer.

Sumimasen. Arimasen. Demo, Oranda no biiru wa arimasu.

47

I see. Then, I would like Dutch beer.

Sou desu ka. Ja, Oranda no biiru o onegai shimasu.

48

Excuse me. Is there a phone (I could use)?

Sumimasen. Denwa wa arimasu ka.

49

Yes, there's one there.

Ee, soko ni arimasu.

50

Is Mr. Hayashi here?

Hayashi-san wa imasu ka.

51

Oh, he's in the cafeteria.

Aa, Hayashi-san wa kaheteria ni imasu yo.

52

Really? He's always in the cafeteria.

Hontou desu ka. Hayashi-san wa itsumo kaheteria ni imasu ne.

53

There are books here.

Koko ni hon ga arimasu.

54

There are no dictionaries here.

Koko ni jisho wa arimasen.

55

Is there a pen over there?

Soko ni pen wa arimasu ka.

56

What is there in the park?

Kouen ni nani ga arimasu ka.

57

There is a dog at my house.

Uchi ni inu ga imasu.

58

Mr. Mimura is not in the classroom.

Kyoushitsu ni Mimura-san wa imasen.

59

Is Mr. Kawamura there?

Soko ni Kawamura-san wa imasu ka.

60

Who is in the classroom now?

Ima, kyoushitsu ni dare ga imasu ka.

61

Here is one piece of chocolate.

Koko ni chokoreeto ga hitotsu arimasu.

62

There are three students.

Asoko ni gakusei ga sannin imasu.

63

How many Americans are there?

Koko ni amerikajin wa nannin imasu ka.

64

Where is it?

Doko ni arimasu ka.

65

Where is he/she?

Doko ni imasu ka.

66

Excuse me. Where is the cafeteria?

Sumimasen. Kaheteria wa doko ni arimasu ka.

67

It's on the first floor of that building.

Ano biru no itsukai ni arimasu.

68

Where is Ms. Machida?

Machida-san wa doko ni imasu ka.

69

Right now she is in Professor Yokoi's office.

Ima, Yokoi sensei no kenkyuushitsu ni imasu.

70

Where is Professor Yokoi's office?

Yokoi sensei no kenkyuushitsu wa doko desu ka.

71

It's on the third floor of this building.

Sono biru no sankai desu.

72

Where is the bank?

Ginkou wa doko desu ka.

73

The bank is over there.

Ginkou wa asoko desu.

74

Where is Ms. Brown?

Buraun-san wa doko desu ka.

75

Ms. Brown is at the library.

Buraun-san wa toshokan desu.

76

Where is the bank? (2)

Ginkou wa doko ni arimasu ka.

77

It (the bank) is over there.

Ginkou wa asoko ni arimasu.

78

Is Mr. Kawamura in the cafeteria?

Kawamura-san wa kaheteria ni imasu ka.

79

There are three students here.

Gakusei wa koko ni sannin imasu.

80

There is a bag under the desk (you know).

Tsukue no shita ni kaban ga arimasu yo.

81

Whose bag is it?

Dare no kaban desu ka.

82

I wonder...there are pens, notebooks, and a wallet inside it.

Saa...kaban no naka ni pen to nooto to saihu ga arimasu yo.

83

What's inside the wallet?

Saihu no naka ni wa nani ga arimasu ka.

84

There is money and credit cards.

Okane to kurejitto kaado ga arimasu.

85

Where is Ms. Brown?

Buraun-san wa doko ni imasu ka.

86

She's in that room.

Ano heya no naka ni imasu.

87

You mean that room with the red door?

Ano akai doa no heya desu ka.

88

on top of the desk

Tsukue no ue

89

To the right of Ms. Brown

Buraun-san no migi

90

Near the university of Tokyo

Toukyou daigaku no soba

91

the book on the desk

tsukue no ue no hon

92

The person on Ms. Gibson's right

Gibuson-san no migi no hito

93

What is on the desk?

Tsukue no ue ni nani ga arimasu ka.

94

There is a book on the desk.

Tsukue no ue ni hon ga arimasu.

95

Who is to the right of Ms. Brown?

Buraun-san no migi ni dare ga imasu ka.

96

Mr. Kawamura is on the right side of Ms. Brown.

Buraun-san no migi ni Kawamura-san ga imasu.

97

Where is it?

Doko ni arimasu ka.

98

What is on that book?

Hon no ue ni nani ga arimasu ka.

99

between a and b

A to B no aida

100

Where is everybody?

Doko ni imasu ka.

101

white

shiroi

102

Where is the supermarket?

Suupaa wa doko ni arimasu ka.

103

Excuse me. Is there a supermarket around here?

Sumimasen. Kono hen ni suupaa wa arimasu ka.

104

Yes, there's one in front of that station.

Ee, eki no mae ni arimasu yo.

105

What kind of building is it?

Donna tatemono desu ka.

106

It's a large white building.

Shiroi, ookina tatemono desu yo.

107

Yes, of course, I understand.

Ee, mochiron wakarimasu yo.

108

The ball is on that box.

Booru wa hako no ue ni arimasu.

109

Where is it?

Doko ni arimasu ka.

110

Is there a good restaurant?

Ii restoran wa arimasu ka.

111

Is there a good restaurant in this neighbourhood?

Kono kinjo ni ii restoran wa arimasu ka.

112

Yes, there is. There is one on the fourth floor of the building next door.

Ee, arimasu yo. Tonari no biru no yonkai ni arimasu.

113

What's it called?

Namae wa.

114

Where is he?

Doko ni imasu ka.