Kanji Ch. 2 Flashcards Preview

Elementary Japanese II > Kanji Ch. 2 > Flashcards

Flashcards in Kanji Ch. 2 Deck (24):
0

interval, between, amongaida
kan

1

half, semi-han
pan

2

above, topue

3

below, undershita
ka (as in chikatetsu)

4

portion (of time, arc)hun
-pun
bun

5

small, littlechii(sai)
shou

6

love, fan of, good, favouritesu(ki)

7

street, townmachi
myou

8

rice field, paddyta
-da

9

lefthidari

10

rightmigi

11

middle, insidechuu
naka

12

outside, externalsoto

13

before, frontmae
zen

14

after, later, behindushi(ro)
go(go)

15

time, hourji
toki

16

mountainsan
yama

17

mouthkou
kuchi

18

thousandsen
zen

19

ten thousand, myriadman

20

direction, personkata
hou

21

near, closechika(i)
kin(jo)

22

far, distanttoo(i)
en/on

23

be, exist, haveyuu(mei)
a(ru)