Chapter 2 - Body system Flashcards Preview

English > Chapter 2 - Body system > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 - Body system Deck (80):
1

Układ ruchu

musculoskeletal system

2

Układ oddechowy

respiratory system

3

Układ krążenia

circulatory system

4

Układ pokarmowy

digestive system

5

Układ nerwowy

nervous system

6

Układ moczowy

urinary system

7

Układ rozrodczy

Reproductive system

8

Układ endokrynologiczny

endocrine system

9

Układ skórny

integumentary system

10

Macica

Uterus

11

Jajowód

Fallopian tube

12

Jajnik

ovary

13

Jądro
Jądra

Testicle
Testes

14

Usta/ jama ustna

mouth

15

Przełyk

oesophagus

16

Żołądek

stomach

17

Jelita

intestines
bowel

18

Wnętrzności

bowel

19

Gruczoł

gland

20

Hormon

hormone

21

Nerka

kidney

22

Moczowód

ureter

23

Pęcherz moczowy

urinary bladder

24

Cewka moczowa

urethra

25

Naskórek

epidermis

26

Skóra właściwa

dermis

27

Tkanka podskórna

hypodermis

28

Włosy

hair

29

Gruczoł łojowy

sebaceous gland

30

Pęcherzyki płucne

alveoli
air vesicles

31

Płuco

lung

32

Drogi oddechowe

airways

33

Chrząstka

cartilage

34

Więzadło

ligament

35

kość

bone

36

Scięgno

tendon

37

Mięsień

Muscle

38

Neuron

neuron

39

Mózg

brain

40

Rdzeń kręgowy

spinal cord

41

Kapilary

capillaries

42

Tętnica

artery

43

Żyła

vein

44

Serce

heart

45

Krew

blood

46

Latorośl
Młode pokolenie

offspring

47

Homeostaza

homeostasis

48

Odpady

waste products

49

Mocz

Urine

50

Uderzenia serca
Akcja serca :)

Heart beat

51

Paznokcie u ręki

fingernails

52

Kaszel

cough

53

Przepływ powietrza

Air rushing

54

Język

tongue

55

Smaki

Taste sensations

56

Słodki

sweet

57

Kwaśny

sour

58

Gorzki

bitter

59

Słony

salty

60

Stan

state

61

Jakość

quality

62

Staw biodrowy

hip joint

63

Staw kolanowy

knee joint

64

Wyjątkowy

unique

65

Wyobraźnia

imagination

66

Aktualny
Bieżący

up-to-date

67

Średnica

Diameter ( 6um in diameter!!!)

68

Ilość

amount (of)

69

Kość udowa

femur

70

Krwinki

corpuscles

71

Łuk odruchowy

reflex arc

72

Sok trawienny

digestive juice

73

Kosmki
Kosmek

villi
villus

74

Widzenie światła

perception of light

75

Drzewo oskrzelowe

bronchial tree

76

Odgałęzienie

embranchement

77

Plemnik
Plemniki

spermatozoon
spermatozoa

78

Wytrysk

ejaculation

79

Dojrzałość

maturity

80

Pęcherzyk jajnikowy

follicle