Chapter 2 - Body system Flashcards Preview

English > Chapter 2 - Body system > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 - Body system Deck (127):
1

Układ ruchu

musculoskeletal system

2

Układ oddechowy

respiratory system

3

Układ krążenia

circulatory system

4

Układ pokarmowy

digestive system

5

Układ nerwowy

nervous system

6

Układ moczowy

urinary system
waterworks (informal)

7

Układ rozrodczy

Reproductive system

8

Układ endokrynologiczny

endocrine system

9

Układ skórny

integumentary system

10

Macica

Uterus
Womb

11

Jajowód

Fallopian tube

12

Jajnik

ovary

13

Jądro
Jądra

Testicle
Testes

14

Usta/ jama ustna

mouth

15

Przełyk

oesophagus
gullet

16

Żołądek

stomach

17

Jelita

intestines
bowel

18

Wnętrzności

bowel
guts
insides

19

Gruczoł

gland

20

Hormon

hormone

21

Nerka

kidney

22

Moczowód

ureter

23

Pęcherz moczowy

urinary bladder

24

Cewka moczowa

urethra

25

Naskórek

epidermis

26

Skóra właściwa

dermis

27

Tkanka podskórna

hypodermis

28

Włosy

hair

29

Gruczoł łojowy

sebaceous gland

30

Pęcherzyki płucne

alveoli
air vesicles

31

Płuco

lung
bellow

32

Drogi oddechowe

airways

33

Chrząstka

cartilage

34

Więzadło

ligament

35

kość

bone

36

Scięgno

tendon

37

Mięsień

Muscle

38

Neuron

neuron

39

Mózg

brain

40

Rdzeń kręgowy

spinal cord

41

Kapilary

capillaries

42

Tętnica

artery

43

Żyła

vein

44

Serce

heart
ticker (informal)

45

Krew

blood

46

Latorośl
Młode pokolenie

offspring

47

Homeostaza

homeostasis

48

Odpady

waste products

49

Mocz

Urine

50

Uderzenia serca
Akcja serca :)
tętno

Heart beat
Heart rate

51

Paznokcie u ręki

fingernails

52

Kaszel

cough

53

Przepływ powietrza

Air rushing

54

Język

tongue

55

Smaki

Taste sensations

56

Słodki

sweet

57

Kwaśny

sour

58

Gorzki

bitter

59

Słony

salty

60

Stan

state

61

Jakość

quality

62

Staw biodrowy

hip joint
coxa

63

Staw kolanowy

knee joint

64

Wyjątkowy

unique

65

Wyobraźnia

imagination

66

Aktualny
Bieżący

up-to-date

67

Średnica

Diameter ( 6um in diameter!!!)

68

Ilość

amount (of)

69

Kość udowa

femur

70

Krwinki

corpuscles

71

Łuk odruchowy

reflex arc

72

Sok trawienny

digestive juice

73

Kosmki
Kosmek

villi
villus

74

Widzenie światła

perception of light

75

Drzewo oskrzelowe

bronchial tree

76

Odgałęzienie

embranchement

77

Plemnik
Plemniki

spermatozoon
spermatozoa

78

Wytrysk

ejaculation

79

Dojrzałość

maturity

80

Pęcherzyk jajnikowy

follicle

81

impuls nerwowy

nerve impulse

82

cal kwadratowy

square inch

83

pachwina
krocze

groin
inguinal region

84

pacha

armpit
underarm
axilla

85

części intymne

private parts

86

sikać

piss
pee
wee wee

87

pupa

fanny
bottom
pooper
nates

88

kręgosłup

spine
backbone
vertebral collumn

89

biodro

hip
coxa

90

pępek

navel
umbilicus (mnoga - umbilici)
belly button

91

odbyt

anus
back passage

92

penis

willie (very informal)
penis
phallus
pecker

93

brzuch (brzuszek)

tummy
abdomen

94

paluszek

tootsy
pinky (u nogi)

95

łokieć

elbow
funny bone
cubits

96

ucho

ear
lug hole (lughole)

97

oko

eye
peeper

98

nadgarstek

wrist
carpus

99

apetyt

appetite

100

wysypka

rash

101

zatkany nos

stuffy nose (hooter)

102

palpacja

palpation

103

wibracje

vibrations

104

drżenia

trembling sensations

105

napotykanie się

encountering

106

zablokowanie
przeszkoda

obstruction

107

deformacje kości

bone deformity

108

osłuchiwanie

auscultation

109

dudnienie
buczenie

rumbling

110

tarcie

rubbing

111

szmery serca

heart murmur

112

ocena stanu zdrowia

health appraisal

113

opukiwanie

percussion

114

waga

weight

115

ciśnienie krwi

blood pressure

116

deformacja

deformity

117

blizna

scar

118

rana

wound

119

tętnienie

pulsation

120

pulsujący

throbbing

121

stetoskop

stethoscope

122

pozycja kolankowo-piersiowa

knee-chest position

123

pozycja na wznak

supine position

124

leżacy na brzuchu

prone

125

pozycja do litotomii

dorsal recumbent position
lithotomy position

126

pozycja stojąca

standing position

127

pozycja kuczna (?)

squatting position