Chinese Midterm Flashcards Preview

A.P.L.C. > Chinese Midterm > Flashcards

Flashcards in Chinese Midterm Deck (18)
1

yue
month

2

肉(月)

rou
meat

3

ri
day

4

shi
food

5

bing
ice

6

刀(刂)

dao
knife

7

li
power; strength

8

gong
work

9

wei
big, enclosed field

10

kou
mouth

11

心(忄)

xin
heart

12

手(扌)

shou
hand

13

mu
wood

14

mu
eye

15

shui
water

16

huo
fire

17

speech

yan
speech

18

rain

yu
rain