Circulation Flashcards Preview

specialty language > Circulation > Flashcards

Flashcards in Circulation Deck (46):
1

Blood circulation

Kraujotaka

2

To flow, run

Tekėti, teka, tekėjo

3

To run

Bėgti, bėga, bėgo

4

Liquid, fluid

Skystas

5

Thick

Tirštas

6

To bleed

Kraujuoti, kraujuoja, kraujavo

7

Bleeding

Kraujavimas

8

To injure

Susižeisti, susižeidžia, susižeidė

9

Knife

Peilis

10

Sharp

Aštrus

11

To cut

Įsipjauti, įsipjauna, įsipjovė

12

To heal up

(Su)gyti, gyja, gijo

13

To cover/ dress a wound

(Su)tvarstyti, tvarsto, tvarstė

14

Bandage

Tvarstis

15

Bandage room

Tvarstomasis kabinetas

16

To tie up

Perrišti, perriša, perrišo

17

To change a bandage

Pakeisti, pakeičia, pakeitė

18

To drip-feed

Lašinti, lašina, lašina

19

To transfuse

Perpilti, perpila, perpylė

20

Donor

Donoras, ė

21

Positive

Teigiamas

22

Negative

Neigiamas

23

Anemia

Mažakraujystė, anemija

24

To coagulate

Krešėti, kreša, krešėjo

25

Coagulation

Krešėjimas

26

Clot

Krešulys

27

To infect

(Su)leisti, leidžia, leido

28

To liquify

Skystinti, skystina, skystino

29

Sepsis

Kraujo užkrėtimas

30

Cerebral haemorrage

Kraujo išsiliejimas į smegenis

31

Stroke

Insultas, smegenų infarktas

32

Leukemia

Leukozė

33

Blood vessel

Kraujagyslė

34

Superior vena cava

Viršutinė tuščioji vena

35

Right atrium

Dešinysis prieširdis

36

Right ventricle

Dešinysis skilvelis

37

Inferior vena cava

Apatinė tuščioji vena

38

Pulmonary trunk

Plaučių kamienas

39

Left atrium

Kairysis prieširdis

40

Pulmonary veins

Plaučių venos

41

Left ventricle

Kairysis skilvelis

42

To beat

Plakti, plaka, plakė

43

Heavily

Smarkiai

44

To jump

Šokinėti, šokinėja, šokinėjo

45

Rapid

Padažnėja

46

Slow

Sulėtėja