Respiratory Flashcards Preview

specialty language > Respiratory > Flashcards

Flashcards in Respiratory Deck (64):
1

Respiratory system

Kvėpavimo sistema

2

Nose

Nosis, ies (fem.)

3

Mouth

Burna

4

Trachea

Trachėja

5

The lungs

Plaučiai (sg. Plautis)

6

Bronchi

Bronchai

7

Alveoli

Alveolės

8

To breathe

Kvėpuoti, kvėpuoja, kvėpavo

9

Patient

Ligonis, -ė

10

Through nose

Per nosį

11

Quiet
Quietly

Ramus
Ramiai

12

Rythmical
Rythmically

Ritmiškas
Ritmiškai

13

Easy
Easily

Lengvas
Lengvai

14

Free
Freely

Laisvas
Laisvai

15

Regular
Regularly

Taisyklingas
Taisyklingai

16

Deep
Deeply

Gilus
Giliai

17

Frequent
Frequently

2 options

Dažnas
Dažnai

Tankus
Tankiai

18

Heavy
Heavily

Sunkus
Sunkiai

19

Weak
Weakly

Silpnas
Silpniai

20

Slightly

Vos vos

21

Slow
Slowly

Lėtas
Lėtai

22

To hold one's breath

Sulaikyti kvėpavimą

23

Breathing

Kvėpavimas

24

To inhale

Įkvėpti, įkvepia, įkvėpė

25

To exhale

Iškvėpti, iškvepia, iškvėpė

26

Dry

Sausas

27

Wet, moist

Drėgnas

28

Coughing attack

Kosulio priepuolis

29

Mixture

Mikstūra

30

To clear one's throat

Atsikosėti, atsikosėja, atsikosėjo

31

Tuberculosis

Tuberkuliozė

32

To be short-winded

Dusti, dūsta, duso

33

To be short of...

(Dat.) Trūksta

34

Choke, breathlessness, hypoxia

Dusulys

35

Nasal cavity

Nosies ertmė

36

Nose hairs

Nosies plaukai

37

Epiglottis

Antgerklis

38

Larynx

Gerklos

39

Right lung

Dešinysis plautis

40

Pleural membrane

Plaučius dengianti membrana

41

Diaphragm

Diafragma

42

Paranasal sinuses

Prienosiniai sinusai

43

Respiratory center

Kvėpavimo centras

44

Left lung

Kairysis plautis

45

Pulmonary vessels

Plaučių kraujagyslės

46

Ribs

Šonkauliai

47

Intercostal muscles

Tarpšonkauliniai raumenys

48

Muscles attached to diaphragm

Diafragmos raumenys

49

Airways

Ķvėpavimo takai

50

Oxygen

Deguonimi

51

Carbon dioxide

Anglies dvideginis

52

Upper

Viršutiniai

53

Lower

Apatiniai

54

Which

Kuris

55

Carries

Nunesa

56

Delivers

Išnešioja

57

Removes

Pašalina

58

Short-term

Trumpalaikis

59

Lasts, continues

Trunka

60

Gets swollen

Išburksta

61

Produces

Gamina

62

Mucus

Gleivių

63

Repeats

Kartojasi

64

Sputum production

Skrepliavimas