Digestive System Flashcards Preview

specialty language > Digestive System > Flashcards

Flashcards in Digestive System Deck (87):
1

Digestive System

virškinimo sistema

2

To digest

(Su)virškinti, virškina, virškino

Acc.

3

Digestion

Virškinimas

4

Digestive tract

Virškinimo traktas

5

Easily digestible food

lengvai virškinamas maistas

6

Indigestible, poorly digestible food

sunkiai virškinamas maistas

7

Guts, intestines

Žarnynas

8

Mouth

Burna

9

Pharynx

Ryklė

10

Esophagus

Stemplė

11

Stomach

Skrandis

12

Duodenum

Dvylikapirštė žarna

13

Small intestine

Plonoji žarna

14

Big intestine

Storoji žarna

15

Rectum

Tiesioji žarna

16

Blind gut

Akloji žarna

17

Anus

Išeinamoji anga

18

Major salivary glands

Didžiosios seilių liaukos

19

Liver

Kepenys

20

Gall-bladder

Tulžies pūslė

21

Pancreas

Kasa

22

Healthy food

Sveikas maistas

23

Diet

Dieta

24

To follow the diet

Laikytis (laikosi, laikėsi) dietos

25

Nutritionist

Dietologas, ė

26

Eating

Valgymas

27

Eating disorder

Valgymo sutrikimas

28

To disrupt

Sutrikti, sutrinka, sutriko

29

Anorexia

Anoreksija

30

Bulimia

Bulimija

31

To gain weigt

Sustorėti, sustorėja, sustorėjo

32

To loose weight

Suplonėti, suplonėja, suplonėjo

33

To slim

Lieknėti, lieknėja, lieknėjo

34

Weight

Svoris

35

To decrease, lower

(Su)mažėti, mažėja, mažėjo

36

To fall

(Nu)kristi, krinta, krito

37

Increased weight

Per didelis svoris

38

Overweigt

Antsvoris

39

To poison

Apsinuodyti, apsinuodija, apsinuodijo

+instr.

40

Toxicosis

Apsinuodijimas

41

To wash your stomach

Plauti (plauna, plovė) skrandį

+Acc.

42

To evacuate

Tuštintis, tuštinasi, tuštinosi

43

Empty

Tuščias, ia

44

To urinate

Šlapintis, šlapinasi, šlapinosi

45

Painfully

Skausmingai

46

Digestive trouble

Virškinimo sutrikimas

47

Heaviness

Sunkumas

48

Stomach upset

Sunkumas skrandyje

49

Nausea

Pykinimas

50

Food intolerance

Maisto netoleravimas

51

Intestine

Viduriai

52

Constipation

Vidurių užkietėjimas

53

diarrhea

Viduriavimas

54

Vomit

Vėmimas

55

To vomit

Vemti, vemia, vėmė

56

Lack

Trūkumas

57

Belch

Raugėjimas

58

To have a temperarure

Karščiuoti, karščiuoja, karščiavo

59

To rise

(Pa)kilti, kyla, kilo

60

To increase

(Pa)didėti, didėja, didėjo

61

To worsen

(Pa)blogėti, blogėja, blogėjo

62

To get better

(Pa)gerėti, gerėja, gerėjo

63

To bleed

Kraujuoti, kraujuoja, kraujavo

64

Wound

Žaizda

65

To bind up

Perrišti, perriša, perrišo

66

Tissue

Nosinaitė

67

To have a running nose

Sloguoti, sloguoja, slogavo

68

To have diarrhea

Viduriuoti, viduriuoja, viduriavo

69

To catch an illness

Užsikrėsti, užsikrečia, užsikrėtė

70

Gastritis

Gastritas

71

Acute

Ūminis, ė

72

Chronic

Lėtinis, ė

73

Mucous membrane

Gleivinė

74

Disease

Liga

75

Ulcer

Opa

76

To occur

Atsirasti, atsiranda, atsirado

77

Stomach ulcer

Opaligė

78

Stone

Akmenligė

79

Colitis

Kolitas

80

Cancer

Vėžys

81

Intestinal obstruction

Žarnų nepraeinamumas

82

Tumour

Auglys

83

To grow

Augo

84

Malignant

Piktybinis

85

Benign

Nepiktybinis

86

Metastasis

Metastazė

87

Oncological

Onkologinis, ė