CNS Flashcards Preview

6. Patologi > CNS > Flashcards

Flashcards in CNS Deck (21)
Loading flashcards...
1

Hvad er de hyppigste sygdomme i CNS?

De cerebrovaskulære lidelser (infarkt, ICB, subarak.blød (apoplexi cerebri)).
12.000 pr år.

2

Hvad er symptomerne på apopleksi?

Ingen.
Evt. hovedpine, kvalme, rastløshed, parese/hemiparese, afasi, bevistløshed, føleforstyrrelser.

3

Hvor mange nye tilfælde af demens ses hvert år? Hvilke symptomer er der?

15.000
Symptomer: hukommelssvækkelse, planlægnings- og tænkebesvær, emotionel labilitet, irritabilitet, apati, ændret social adfærd.
Hyppigste årsager:
Alzheimers demens (55%).
Vaskulær demens (20%).
Parkinsons (6.-8000 i DK).

4

Hvem får primære hjernetumorer?

Børn under 10 eller ældre mellem 50-70 år. 1500 pr år.
Voksne får mets.

5

Hvilke årsager er der til CNS-misdannelser?

Genetiske: tuberøs sklerose.
Maternelle inf.: rubella, CMV.
Interuterin bestråling.
Føtalt alkoholsyndrom.
Folinsyremangel.
Føtalnhypoxi.

6

Infektion i CNS kan inddeles i hvilke grupper?

Meningitis: hjernehindeinflam. oftest hæmatogen. 200 pr år bakterielt. Hvis det heler op med fibrose kan pt. få hydrocefalus.

Cerebritis og cerebral abces: fokale inflam. i hjerneparenkym. Bak., svampe, hæmatogen sepsis, fraktur, mellemøre. Abces giver neuro.udfald.

Encefalitis: diffus inflam. i hjerneparenkym. Virus. Rabies, polio, HSV!, prion (creutzfeldt-jakobs).

Meningoencefalitis: diffus hjerneinflam. og inflam. i hjernehinder.

Infektioner kommer enten fra:
bihuler og mellemøre.
hæmatogen som led i sepsis eller sepsis emboli fra fx
bak.endocarditis.
kraniefraktur, lumbalpunktur (implantation).
Langs nerver (HSV, VZV, rabies).

7

Hvad er vaskulær demens?

Demens forårsaget af multiple infarkter i hjernen.
Aterosklerose og vaskulitis kan føre til infarkt eller nedsat perfusion
= gradvis udv. af demens, som afhænger af forandringernes
udbredelse.

8

Hvornår indtræder Parkinsons-symptomer?

Når dopaminindholdet er under 20% af det normale.

9

Hvad er debutsymptomet ved disSkle?

Atakker. Det første er pludseligt med ensidig synsnedsættelse eller blindhed med gradvis remission.

Sklerose: autoimmun sygdom (IgG i cerebrospinalvæsken) med plaque-dannelse (makrofager, lymfocytter og plasmaceller).

10

Hvad er årsager til et øget ICP?

Volumenekspansion. Giver hovedpine, opkast, BV-tab, død.

Vasogent hjerneødem: BHB-svigt.
Cytotoksisk hjerneødem: cellerne svulmer op.
Blokering af ventrikelafløb.
Cerebral abces.
Cerebral tumor.
Vasodil. pga hypoxi.
Intrakraniel blødning.

Dette kan føre til herniering af hjernen gennem foramen magnum (første symptomer er synspåvirkninger).

11

Hvad er komplikationerne efter et primært hjernetraume?

Intrakranielt hæmatom (4 forskellige).

Beskadigelse af fx a.carotis interna (ekstrakranielt kar).

Intrakraniel herniering.

Hypoxisk hjerneskade (efter hjertestop, hjerneødem og lign. = global cerebral iskæmi). Neuroner er meget følsomme for hypoxi. Fragmentering af cellekerne (pyknose). Nekrose og makro. infilt. efter et par dage --> gliose og arvævsdannelse.

Meningitis (primært efter åbne frakturer).

12

Beskriv de 4 hjernehæmatomer.

Epidural: et par hundrede pr år. a.meningea media ifm traume og fraktur. Symptomer inden for 24 t. Kraftig hovedpine, kvalme, opkast.

Subdural: unilateral oftest. Ligeså hyppigt som epiduralt. Brovener. Symptomer inden for 48 t. Demens-symptomer.

Subaraknoidal: traume. Aneurise, bær fx.

Intracerebral: traume. Temporal- og frontal lap.

13

Beskriv apoplexia cerebri, og nævn 4 typer af den.

Hurtigt udviklende cerebral dysfunktion.
85% skyldes tromber eller embolier i cerebralarterier..

Infarkt: a.carotis interna med capsula interna udfald. Koagulationsnekrose (opsvulmede endothelceller, neutrofile og makro.), 4d senere kollikvationsnekrose (lipidholdige makro., senere cyste omgivet af makro.).

Hæmoragia cerebri. Risiko for øget ICP og herniering. Blod central omgivet af neutro. og makro. Senere cyste omgived af lipidmakro. Basalganglier. Primær blødning er sekundær til hypertension med hyaline forandringer i cerebrale kar (mikroaneu., intracerebral). Sekundær blødning skyldes større aneurismer (subaraknoidal). Akut mortalitet: 40%.

Subaraknoidal blødning. Ruptur af bæraneurisme på Wilisi grundet media-defekt (erstattet af BV). Spredes til hjernens underside og ventriklerne. 1-2% har en sakkulering. Vaskulitis, traume og AV-malformationer giver også denne blødning. Akut mortalitet: 40%.

Cerebral venøs trombe.

-----------
Alle har en høj recidivfrekvens og funktionshæmmende effekt på pt.

14

Hvordan adskiller CNS-tumorer sig fra andre tumorer?

Vaskeligt at skelne maligne og benigne.
Ingen mets uden for CNS.
Kirurgisk resektion er svær.
Benigne tumorer kan være livstruende grundet lokalisation.

15

Beskriv CNS-tumorer.

Vurderes efter 4 kriterier: kerneatypi, mitoser, endothelcelleprolif., nekrose.

De intrakranielle vokser ekspansivt med ødemdannelse (symp.: hovedpine, opkast, demens, kramper, synsfors.).

Lokale tumoreffekter.

16

Hvilke 6 primære tumorer er der?

Glioblastom (sjældent børn) 20-25%
Astrocytom (børn) også det der er anaplastisk 20%
Meningeom 15-20%
Medullomblastom (børn)
Oligodendrogliom (voksne) 5%
Ependymom (børn og unge) 5-10%

17

Hvilke tumorer er hhv benigne og maligne?

Benign:
Astrocytom. Cyster. Dårligt afgrænset. P53-inaktivering.
Oligodendrogliom. Velafgrænset. Hvis substans hemisfære.
Blødninger, cyster, ensartede celler, bi-tavle mønster. Kromosom-
deletion. Ligner spejleæg.
Ependymom. 4.ventrikel derfor hydrocefalus. Leopardstriber-celler.
Meningeom. Dura. Velafgrænset, solid. Polygonale celler. Grad 1.
Øget tryk.

Malign:
Glioblastom multiforme. Dårligt afgrænset. Cyster, blødninger,
nekrose. Hemisfære cerebrum. EGFR
Anaplastisk astrocytom. Cyster. Dårligt afgrænset.
Anaplastisk oligodendrogliom.
Medulloblastom. Cerebellum. Velafgrænset. Hydrocefalus. Små
anaplastiske celler, mange mitoser, sparsomt cytoplasma.
Kromosomdeletion.

18

Hvilken type er primære lymfomer i CNS?

B-type. 1% af primære CNS-tumorer.
Opstår hos immunkompromitterede pt.er.

19

Hvad afhænger prognosen af?

Lokalisation.
Alder.
Størrelse.
Tumortype.

20

Nævn 3 rumopfyldende processer.

Infarkt med blødning.
Tumor.
Abces.

21

Blødning, meningitis og encephalitis kan efter behandling stadig give anledning til en fatal følgetilstand - hvad kaldes denne?

Hydrocephalus.