Communicatie Flashcards Preview

Nederlands blok 2 > Communicatie > Flashcards

Flashcards in Communicatie Deck (11):
1

Leg uit wat effectief en efficient is

Effectief = doelgericht
Efficient = doelmatig

2

Wat is het stappenplan van communiceren volgens Severijnen?

1 Wie is je communicatiepartner/publiek?
2 Wat is de situatie?
3 Wat is je doel?
4 Wat is je strategie?
5 Wat is je tactiek?

3

Wat zijn de communicatiedoelen volgens Severijnen

Communicatie doelen
- informeren
- instrueren
- overtuigen
- activeren
- ontroeren

4

Wat zijn de 3 soorten doelen bij communiceren?

1 Kennis
2 Houding
3 Gedrag

5

Wat zijn de volgende stappen die je moet nemen als je je communicatiestrategie bepaalt hebt?

1 de inhoud (wat ga ik vertellen)
2 het communicatiemiddel (met wat)
3 de stijl, de 'tone of voice’ (hoe ga ik dat communiceren)

6

Wat zijn de 4 aspecten van het overbrengen van een boodschap volgens Schulz von Thun?

1 het zakelijke aspect
2 het expressieve aspect
3 het relationele aspect
4 het appellerende aspect

7

Wat is het zakelijke aspect?

Wat wordt er gecommuniceerd?

8

Wat is het expressieve aspect?

Voegt iets persoonlijks toe aan het gesprek

9

Wat is het relationele aspect?

Vertelt iets over het beeld dat je van de ontvanger hebt

10

Wat is het appellerende aspect?

Hangt samen met het doel van het gesprek

11

Wat is massacommunicatie?

Communicatie waarbij de zender geen enkele ontvanger uitsluit