Schrijven Flashcards Preview

Nederlands blok 2 > Schrijven > Flashcards

Flashcards in Schrijven Deck (11):
1

Wat zijn de 3 doelen van zakelijk schrijven?

Kennis- houdings- en gedragsdoel

2

Wat zijn de 5 eisen van een zakelijke tekst

Duidelijkheid
Efficiëntie
Aantrekkelijkheid
Gepastheid
Correctheid

3

Wat zijn de stappen voor het schrijven?

Wie zijn je lezers?
Welke doelen wil je realiseren?
Aan welke eisen moet je tekst in deze situatie voldoen?

4

Welke structuur is dit:
Hoe voorkomen we dat de omzet verder daalt?

Probleemstructuur

5

Welke structuur is dit:
Wat zijn de gevolgen wanneer twee gevangenen in 1 cel worden geplaatst?

Maatregelstructuur

6

Welke structuur is dit:
Heeft de invoering van projectgestuurd onderwijs de kwaliteit van het onderwijs bevorderd?

Evaluatiestructuur

7

Welke structuur is dit:
Wat levert een windmolenpark op zee op?

Onderzoeksstructuur

8

Welke soort alinea's zijn er?

de samenhangende eenheid met een afgeronde gedachte-inhoud
de structuuraanduidende alinea
de opsommende alinea

9

Wat zijn de functies van titels en tussenkopjes?

1 Zij maken de tekststructuur transparant.
2 Zij maken het samenvatten van de tekst eenvoudiger.
3 Zij nodigen uit tot doorlezen (het tussenkopje als 'doorleesstimulus').

10

Welk van deze drie is GEEN eis voor zakelijk schrijven?
- Efficientie
- Gepastheid
- Structuur

Structuur

11

Welke stap moet hoort hier niet thuis:
wie zijn je lezers?
welke doelen wil je realiseren
welk middel gebruik ik

Welk middel gebruik ik