Criminaliteit Flashcards Preview

Maw > Criminaliteit > Flashcards

Flashcards in Criminaliteit Deck (12):
1

Sutherland

Aangeleerde gedrags theorie

Criminaliteit is aangeleerd, opvoeding, socialisatie, omgeving

2

Felson

Rationele keuze theorie

Pakkands, verstandelijke afweging

3

Merton

Anomietheorie

Doel niet kunnen bereiken

4

Becker

Etiketteringstheorie

Hokjes plaatsen

5

Sampson and laub

Sociale controle theorie

6

Hirschi

Bindingstheorie

7

Kantongerecht

Bij overtredingen

8

Arrondissementsrechtbank

Politierechter

Meervoudige kamer

9

Gerechtshof

Hoger beroep

10

Cassatierecht

Hoge raad

Vonissen verbietigen

11

Waarom straffen we?

-wraak
-voorkomen dat mensen het recht in eigen handen nemen
-rechtvaardagheidsgevoel
-leerzaam
-preventie dader
-preventie samenleving
-bescherming v samenleving

12

Rechtstaat

-rechten en plichten burgers staan vast
-de overheis moet zich aan de wet houden
-overheid zorgt voor rechtshandhaving en rechtsbescherming
-onafhankelijke rechters
-grondwet
-legaliteitsbeginsel