Massamedia Flashcards Preview

Maw > Massamedia > Flashcards

Flashcards in Massamedia Deck (31):
1

Informatie

Ontvangen boodschap van de zender

2

Feedback

Waarneembare reactie van de ontvanger op een boodschap van de zender

3

Indirecte communicatie

Gesprek waarbij een hulpmiddel nodig is

4

Directe communicatie

Face to face

5

Verbale communicatie

Met woorden

6

Non-verbale communicatie

Zonder woorden (symboliek, lichaamstaal)

7

Eenzijdige communicatie

Informatie van 1 kant (tv-programma)

8

Meerzijdige communicatie

Gesprek afwisselend tussen zender en ontvanger

9

Ruis

Verstoring van een boodschap

10

Encoderen

Coderen van een boodschap

11

Decoderen

Een code uit een boodschap halen

12

Massamedia

Dragers van openbare boodschappen

13

Cultuur

Aangeleerde normen en waarden

14

Dominante cultuur

De meest voorkomende cultuur

15

Subcultuur

Kleine afwijking van de dominante cultuur

16

Tegencultuur

Cultuur die zig afzet tegen de dominante cultuur

17

Socialisatie

Aanpassen aan een nieuwe cultuur

18

Socialiserende instituties

Gezin,school,omgeving,vereniging en massamedia

19

Sociale controle

Corrigerende werking die burgers onderling op elkaar uitoefenen

20

Internalisatie

Socialisatie die zo goed gelukt is dat mensen handelen zonder erbij na te denken

21

Multiculturalisering

Binnen de media weinig aandacht voor de multiculture aspecten van onze samenleving, tenzij negatieve aandacht

22

Referentiekader

Achtergrond, iemands ervaringen, socialisatie en vooroordelen

23

Vooroordelen

Oordeel over iets of iemand gebaseerd op te weinig kennis

24

Stereotype

Gebaseerd op vooroordeel, min of meer vaststaand beeld van een hele groep

25

Wat zijn de 3 functies van massamedia?

-informatief
-sociaal
-recreatief

26

Functies massamedia voor de samenleving en de politiek

1. Politiek informatief
2. Agendasetting
3. Spreekbuis (doorgeven van mening)
4. Controle
5. Commentaar/ kritiek geven

27

Indoctrinatie

"Hersenspoelen" via propaganda

28

Manipulatie

Het veranderen van informatie

29

Overheidsbeleid

Pluriformiteit, Vrijheid van meningsuiting en democratie

30

Pluriformiteit

Verschillende meningen

31

Wat geld niet onder vrijheid van meningsuiting?

Smaad
Laster
Aanzetten tot haat/geweld
Discriminatie