Politiek Flashcards Preview

Maw > Politiek > Flashcards

Flashcards in Politiek Deck (19):
1

Democratische rechtsstaat

Als overheid rechten vd burger schent, mag burger naar de rechter stappen

2

Conventionele participatie

Stemmen of lid zijn v een politieke partij

3

Correctief referendum

Achteraf mag het volk stemmen over een wet

4

Regering

Dagelijks bestuur van NL
Staatshoofd+ministers

5

Kabinet

Alle ministers en staatssecretarissen

6

Constitutionele monarchie

Koning als staatshoofd, macht beperkt door grondwet

7

Formateur

Iemand die daadwerkelijk het kabinet gaat vormen

8

3 namen voor parlement

1e en 2e kamer
Staten generaal
Volksvertegenwoordiging

9

2 hoofdtaken parlement

Controleren regering
Beslissen over wetsvoorstellen

10

4 middelen voor wetgevende taak parlement

Aanvaarden of afwijzen wetsvoorstellen
Verandere of wijzigen van wetten
Nieuwe wetten voorstellen
Budgetrecht

11

4 middelen controlerende taak parlement

Vragenrecht
Recht om te vragen over dingen niet op de agenda staan
Onderzoek in mogen stellen
Recht van motie

12

4 informelen middelen parlement

Lobbyen
Overleg
Massamedia
Bewindpersonen

13

Systeemtheorie

1. Invoer
2. Omzetting
3. Uitvoer
4. Feedback

14

3 fases in omzetting

Politieke agenda
Beleidsvoorbereidingen
Beleidsbepalingen

15

Barriere model

1. Herkennen probleem
2. Afwegen
3. Beslissen oplossing
4. Uitvoeren oplossing

16

Verschil actiegroepen en actieorganisaties

Actiegroepen: ideaal, tijdelijk, niet professioneel
Actieorganisaties: ideaal, lang termijn, professioneel

17

Politieke functies media

Informatief
Spreekbuis
Onderzoekende
Controlerende
Commentaar

18

Functies politieke partijen

Informatief
Participatie
Selectiefunctie

19

Ostrogorski paradox

Niet alle stemmers voelen zich op alle gebieden vertegenwoordigt