Den Franske Revolusjonen Flashcards Preview

Elg > Den Franske Revolusjonen > Flashcards

Flashcards in Den Franske Revolusjonen Deck (9)
Loading flashcards...
0

Hva er en revolusjon

1. At folk er missfornøyd med makta i lande og gjør opprør, og kan føre til krig1

Når begynte den franske revolusjonen

1789

2

Hvorfor brøt det ut revolusjon i Frankrike

Fordi folke ikke hadde mat eller penger men, maten var verst. Imens kongen hadde alt og litt til. Og de ga ingen ting til folket.

3

Hva het kongen og dronning i Frankrike i 1789, og hvordan var de likt av folket

Ludvig (den 16 )og Marie antionette, de ble likt svert dorlig over tid.

4

Hva ville kongen gjøre for og løse landets pengeproblem

Øke skatene til de fattige.

5

Hvor lenge siden var det at stenderforsamlingen hadde vært samlet

175 år

6

Stendene var uenige om stemmesystemet, forklar hva denne uenigheten gikk ut på

Første stand (300) hadde en stemme, andre standen (300) hadde en stemme, tre (600) stande hadde også en stemme. Trede stamen føreslo at hver representant skule telle en steme. Første og andre nektet å gå med.

7

Hva skjedde i tennishallen

Tredestammen sa at de ikke skule gå før de hadde den nye grunnloven.

8

Hva skjedde ved bastillen 14 juli 1789

Opprørerne stormet hele bygningen for ammunisjon og drepte kommandant der og gjevne festningen med jorda.