KRLE Flashcards Preview

Elg > KRLE > Flashcards

Flashcards in KRLE Deck (19)
Loading flashcards...
1

vite hva dåp og nattverd er i den kristne kirke

Dåp er innvielsen til livet som kristen
Nattverd viser de troendes fellesskap med hverandre og Jesus
Begge to er sakramenter

2

vite hva det Kristne symboler er, og hvorfor.

Det er korset, fordi det var sånn Jesus døde

3

Vite hvorfor Jerusalem og Roma har to viktige byer i kristendommen

...

4

Vite hvordan de tre delene i de kristne trosbekjennelse begynner

..

5

Vite hva reformasjonen er

Det var når Martin Luther, protesterte mot den katolske kirke

6

Kunne nevne navn på to kristne kirkesamfunn

- Den katolske kirke
- Den ortodokse kirkesamfunn
- Den protestantiske kirkesamfunn

7

Vite i hvilken verdensdel er de kristne et lite mindretall

Asia

8

Felles navn, fordi kristne retningene som er blitt preget av reformasjonen

..

9

Vite hvilken høytid som feires til minne om at disiplene mottok den hellige ånd

Pinse

10

Vite hva det betyr at mennesker er skapt i gudsbilde ifølge jødedommen og kristendommen

Det var at menneskene hadde fått en evne til og vise omsorg for andre mennesker, dyr og naturen

11

Det var språket som Jesus snakket

Arameisk

12

Vite hvilken fortelling som har inspirert mange kristne til å gjøre en innsats for andre

Den barmhjertig samaritan

13

Vite hva det er fra 1800 tallet som gjør at mange i den vestlige verden nå får en kritisk holdning til kristendommen

..

14

Vite hvem som protesterte i Wittenberg mot utviklingen i den katolske kirke

Martin Luther

15

Vite i hvilket år og i hvilken by kirkens verdens råd ble grunnlagt

Amsterdam 23 august 1948

16

Vite når og hvor verdens første kvinnelige biskop blei innsatt

Det var i USA,1980

17

Når pinsebevegelsen ble grunnlagt og hvor

Det var LA i USA, 1906

18

Vite hva de kjempet mot i 1807 og 1833

Det var slave ri og slavehandel

19

Vite hva de tre viktigste Kristene høytiden heter

- jul
- påske
- pinse
Fordi???