Kosmos 9 Flashcards Preview

Elg > Kosmos 9 > Flashcards

Flashcards in Kosmos 9 Deck (25)
Loading flashcards...
1

Hva førte Jordbruksrevolusjonen til?

Den førte til fordi folk begynte å slå seg og dyrke mark

2

Hva er forskjellen på et handelsjordbruk og et selvforsyningsjordbruk

Handelsjordbruk er at dem selger mat, og selvforsyningsjordbruk er at man bare produserer mat til seg selv.

3

Hvor finnes de beste jordbruksområdene i verden

Det er i USA, fordi de har et varmt og fuktig klima

4

Hva mener vi med vekstsesongen? hvor i Norge er den lengst.

Hvis det er over 5 ° grader, er det en bra vekstsesong. Det skjer mest på sør-landet.

5

Hvor finner vi det beste jordbruksområde i Norge

Det er best på øst landet, Trøndelag og på Jæren

6

Hva slags korn dyrker norske bønder mest av, og hva innporterer vi mest av

Vi dyrker mye havre, bygg og hvete. Og importere korn frukt og grønnsaker.

7

Stikkord som karakteriserer jordbruket på Jæren

-Dype morenejord
- klimaet på Jæren passer til husdyr og gressdyrking

8

Hva produserer hagebruket på Vestlandet

De produserer frukt, grønnsaker, poteter og bær

9

Hvor mye i gjennomsnitt produserer en NRF-ku i året

Ca 6500 liter i år'et

10

Hva er en kontinentalsokkel

Det er landmasser ut i havet

11

Hva er en økonomisk sone

Her eier kyststater det er landet som grenser til havet naturressursene. Der gjelder ikke bare fisken, men også olje, gass og metaller som er i havbunnen.

12

Hvor langt ut i havet strekker den økonomisk sone seg

En nautisk mil er 1852 m
Og sonene streker seg 200 nautiske mil, ut fra kysten.

13

Hva heter havområdene utenfor de økonomiske sonene

Internasjonalt farvann.

14

Gi to eksempler på fisken som krysser økonomiske soner

Norsk-Arktisk torsk og norsk vårgytende sild.

15

Hvilken fiskeslag er det viktigste fisken for Norge

Torsk.

16

Hvorfor er det så lite fisk i Nordsjøen

Det er at det er overfiska og det er forurensning i vannet

17

Hvorfor har den norske hvalfangsten vært omstridt

Det er fordi det internasjonale samfunnet, mente at hvalen var utrydningstruet også at det var en inhuman jakt.

18

Land som har historiske rettigheter til å fiske kan fiske noe av bestanden i Barentshavet. Hva er en historiske rettighet. Hvilket land har slike rettigheter

-Historiske fiskerettigheter det vil si land som fisken i området, før de økonomiske sonene ble innført.
-landene er Storbritannia Frankrike Tyskland Polen og Spania

19

Hvor mye fisk mener FN at verdens land kan fange i året

FN har anslått at havet tåler uttak på 90 - 100 millioner tonn fisk hvert år.

20

Hvorfor bruker vi korn som målestokk på hvor mye mat, verden har

Denne målestokken bruker vi fordi korn utgjør tre femtedeler av verdens ernæring.

21

Hvorfor kan kina i framtiden kommer til å påvirke verden kornbalanse

Kinesere bruke mer kjøtt, egg og melk i kostholdet sitt enn før og landet importerer mye korn fra utlandet til kraftfôr. Med sine 1,3 milliarder innbyggere kan landet i årene som kommer kommer til å påvirke verdens kornbalanse.

22

Hva mener vi når vi snakker om en urettferdig mat fordeling

Feil fordeling er på grunn av kjøpekraft

23

Hva er genmodifisert mat

Det er mat som produsert fra organismer som har fått introdusert spesifikke endringer i genmaterialet ved hjelp av gensløyd.

24

Hva skjedde i jordbruke under den grønne revolusjonen

De produserte mye mer mat.
Fordi:
- forskere krysset fram nye ris og korn slag.
- satsa på monokultur
-brukte kunst gjødsel og plante midler

25

Hva er en monokultur

Det er at en bonde bare dyrker det samme produkte på store arealer i flere år