die Adjektive(prídavné mena) Flashcards Preview

Nemčina > die Adjektive(prídavné mena) > Flashcards

Flashcards in die Adjektive(prídavné mena) Deck (48)
Loading flashcards...
1

1.drzy
2.Si drzý?

1.frech
2.Bist du frech?

2

1.hocikedy/kedykoľvek
2.On môže kedykoľvek prísť

1.jederzeit
2.Er kann jederzeit kommen

3

nefér/nečestný

unfair

4

1.platný/é (napr.zmluva)
2.Zmluva je plátna.

1.gültig [gultich]
2.Der Vertrag ist gültig.

5

presne/ý(časovo)/dochvílny

pünktlich

6

priateľsky/láskavý

freundlich

7

Som veľmi opatrný.

Ich bin sehr vorsichtig.

8

tlstý/chudý

dick/dünn[dun]

9

hrdý/pyšný
3.Buď hrdý/pyšný.

stolz
3. Sei stolz!

10

1.bledy
2. Ty si bledý.

1.bleich
2.Du bist bleich.

11

1.prvý/najskôr
2.Čo prvé?

1.erst
2.Was erst?

12

1.niekolko/ý
2.niekolko ľudí

1.einige
2.einige Menschen

13

1.tmavý/svetlý

1.dunkel/hell

14

1.najmenej/prinajmenšom
2.už najmenej pól roka

1.mindestens
2. seit mindestens einem halben Jahr

15

1.zachripnuty(o hlase)
2.Som zachripnuty.

1.heiser [hajza]
2.Ich bin heiser.

16

1.zapchaty/upchatý
2.Moj nos je upchatý.

1.verstopft
2.Mein nase ist verstopft.

17

1.čestný/poctivý
2.uprimne povedané

1.ehrlich
2.ehrlich gesagt

18

1.sám/samostatne
2.To musíš vedieť sám.

1.selbst
2.Das musst du selbst wissen.

19

1.milý/priateľsky
2.Si milý.

1.lieb
2.Du bist lieb.

20

1.určite/isto
2.Určite pridem.

1.bestimmt
2.Ich komme bestimmt.

21

1.mimochodom/ovšem
2.Moje meno je mimochodom Dominik.

1.übrigens
2.Mein Name ist übrigens Dominik.

22

1.skoro stále
2.Bol skoro stále doma.

1.meistens
2.Er war meistens zu Hause.

23

1.bežný/obvyklý/zvyčajný
2.Koľko je bežný tringelt?

1.üblich
2.Wie viel Trinkgeld ist üblich?

24

1.bohatý-chudobný
2.On je bohaty.

1.reich [rajch]-arm
2.Er ist reich.

25

1.tehotná
2.Som tehotná.

1.schwanger [švanga]
2.Ich bin schwanger.

26

1.hluchý
2.Si hluchý?

1.taub
2.Bist du taub?

27

1.obsadený
2.je obsadený

1.besetzt
2.besetzt ist

28

1.útulne/prijemne
2.Vyzerá to útulne.

1.gemütlich
2.Es sieht gemütlich aus.

29

1.snáď/azda/hádam
2.Dúfam/Snáď ti je to jasne.

1.hoffentlich
2.Das ist dir hoffentlich klar.

30

1.prudký/silný/výbušný(o človeku)
2.veľké/silne bolesti

1.heftig [heftich]
2.heftig Schmerzen