die Verben (slovesa) Flashcards Preview

Nemčina > die Verben (slovesa) > Flashcards

Flashcards in die Verben (slovesa) Deck (29)
Loading flashcards...
1

rozmýšľať/premýšľať

Nachdenken

2

Pristáť/slušať/hodiť sa

passen

3

Veriť/myslieť

glauben
-habe geglaubt

4

patriť

gehören

5

volať

rufen
-habe gerufen

6

hádať sa

streiten [štrajtn]

7

holiť sa

sich rasieren

8

sľúbiť/vať

versprechen
-habe versprochen

9

počítať/rátať

rechnen
-habe gerechnet

10

plakať

weinen

11

rezať/strihať/krájať

schneiden [šnajdn]
2.-Du/schneidest
3.-Er/schneidet
Perfekt-habe geschnitten

12

predať/predávať

verkaufen
-habe verkauft

13

rušiť/vyrušovať

stören

14

smieť/môcť

dürfen

15

použiť

benutzen

16

myslieť/nazdávať sa

meinen

17

vedieť
+perfekt

wissen
+ habe gewusst

18

pripevniť

stecken [štekn]

19

udrieť/biť

schlagen

20

priniesť
+perfekt

bringen
+habe gebracht

21

sledovať

folgen
+bin gefolgt

22

začať
+perfekt

beginnen
+habe begonnen

23

vyplniť (formulár)
+perfekt

ausfüllen
+habe ausgefüllt

24

ponúkať/ponúknuť
+perfekt

bieten
+habe geboten

25

Prosiť
+perfekt

bitten
+habe gebeten

26

odhlásiť
+perfekt

abmelden (ich melde ab)
-habe abgemeldet

27

minúť(peniaze)
+perfekt

ausgeben - ich gebe aus
-habe ausgegeben

28

spoliehať sa/ spoľahnúť sa

verlassen sich

29

vyhľadať
+perfekt

aufsuchen (ich suche auf)
habe aufgesucht