die Verben 2. Flashcards Preview

Nemčina > die Verben 2. > Flashcards

Flashcards in die Verben 2. Deck (93)
Loading flashcards...
1

1.minúť(peniaze)
2.perfekt
3.Míňam veľa peňazí.

1.ausgeben (ich gebe aus)
2.habe ausgegeben
3.Ich gebe viel Geld aus.

2

1.dať/podať(niečo)
2.perfekt
3.dať zálohu

1.geben
2.habe gegeben
3. Das Angeld geben

3

1.odrieknuť/zrušiť (napr.schôdzku)
2. perfekt
3. Zrušiť termin

1. Absagen (ich sage ab)
2.habe abgesagt
3. Termin absagen

4

1.lezať
2.perfekt
3. Ležal som cely víkend

1.liegen
2.habe gelegen
3. Ich habe ganze wochenende gelegen.

5

1.uciť sa/ študovať
2.perfekt
3. Ja študujem...

1.studieren
2.habe studiert [študiet]
3.Ich studiere...

6

1.vzdať sa/ podávať
2.perfekt
3.Vzdávam sa

1.aufgeben (gebe auf)
2.habe aufgegeben
3.Ich gebe auf.

7

1.starať sa/ošetrovať
2.perfekt
3.Starám sa o seba.

1.pflegen
2.habe gepflegt
3. Ich pflege um mich.

8

1.cestovať/jazdiť
2.perfekt
3.Kde si cestoval/išiel(autom)?

1.fahren
2.bin gefahren
3.Wo bist du gefahren?

9

1.pisať
2.perfekt
3.Čo si písal?

1.schreiben
2.habe geschrieben
3.Was hast du geschrieben?

10

1.prestať
2.pefekt
3. Prestaň!

1.aufhören
2.habe aufgehört
3.Hör Auf!

11

1.zdvihnuť/dvíhať
2.perfekt
3.Zdvihnite prosím ruku.

1.heben
2.habe gehoben
3.Heben sie bitte die hand.

12

1.vyhrať/zvíťaziť
2.perfekt
3.Vyhral som.

1.gewinnen
2.habe gewonnen
3.Ich habe gewonnen.

13

1.prehrať/stratiť
2.perfekt
3.Stratil som kľúč.

1.verlieren
2.habe verloren
3.Ich habe den Schlüssel verloren.

14

1.čakať
2.perfekt
3.Musim do zajtra čakať.

1.warten
2.habe gewartet
3.Ich muss bis morgen warten.

15

1.odporúčať/doporučiť
2.perfekt
3.Odporúčame vám.

1.empfehlen [empfíhlen]
2.habe empfohlen
3.Wir empfehlen ihnen.

16

1.darovať/venovať/dať
2.perfekt
3.darovať krv

1.spenden
2.habe gespendet
3. das Blut spenden

17

1.čítať
2.perfekt
3.Čital si?

1.lesen
2.habe gelesen
3.Hast du gelesen?

18

1.priniest/doniesť
2.perfekt
3.On to priniesol.

1.bringen
2.habe gebracht
3.Er hat es gebracht.

19

1.klopať/klepať
2.perfekt
3.Klopal si?

1.klopfen (ich klopfe)
2. habe geklopft
3.Hast du geklopft?

20

1.vybrať/vyhľadať
2.perfekt
3.Neviem si vybrať.

1.aussuchen (suche aus)
2.habe ausgesucht
3.Ich weiß nicht aussuchen.

21

1.brať/vziať/zobrať
2.perfekt
3.Vzal som si dovolenku.
4.rozkaz.spôsob

1.nehmen
2.habe genommen
3.Ich habe Urlaub genommen.
4.Nimm!

22

1.jesť
2.perfekt
3.Bežne jem po večeri zákusok.
4.rozkaz.spôsob

1.essen
2.habe gegessen
3.Ich esse nach dem Abendessen normalerweise Nachtisch.
4.Iß!

23

1.stretnúť
2.perfekt
3.Kde sa mame stretnúť?

1.treffen
2.habe getroffen
3.Wo sollen wir uns treffen?

24

1.cvičiť
2.perfekt
3.Musím ešte trochu cvičiť.

1.üben
2.habe geübt
3.Ich muss noch ein bisschen üben.

25

1.zostať/ostať
2.perfekt
3.Zostaneme v kontakte.

1.bleiben
2.bin geblieben [geblíbn]
3.Wir bleiben im Kontakt.

26

1.poradiť sa/radiť(odporúčať)
2.perfekt
3.Poradím ti.

1.beraten (2.berätst/3.berät)
2.habe beraten
3.Ich berate dich.

27

1.prísť/prichádzať
2.perfekt
3.Kedy si prišiel?

1.kommen
2.bin gekommen
3.Wann bist du gekommen?

28

1.priniesť/doniesť
2.perfekt
3.Prinesiem moju tašku.

1.holen
2.habe geholt
3.Ich hole meine Tasche.

29

1.fajčiť
2.perfekt
3.Nefajčíš?

1.rauchen
2.habe geraucht
3.Rauchst du nicht?

30

1.hovoriť
2.perfekt
3. Doma hovoríme po Slovenský.

1.sprechen
2.habe gesprochen
3.Zu Hause sprechen wir Slowakisch.