Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne Flashcards Preview

Farmakologia- moczowy > Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne > Flashcards

Flashcards in Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne Deck (10):
1

Miejsce działania

kanalik dystalny

2

Mechanizm

hamują kompetycyjnie resorpcję jonów Na+ (współtransporter sodowo- chlorkowy -> NCC)

NIEZALEŻNIE OD K+

3

TIAZYDY

CHLOROTIAZYD
HYDROCHLOROTIAZYD (1-2x dziennie, p.o)
METYKLOTIAZYD

4

TAIZYDOPODOBNE

pochodne sulfonamidów
KLOPAMID
INDAPAMID (nadciśnienie, NS, zmniejszenie przerostu LK, naczyniorozszerzająco, 1xdziennie)
METOLAZON (PNN)
CHLORTALIDON (co 2 dzień)

5

P/wskazania

1. dna moczanowa
2. z. metaboliczny
3. nieprawidłowa tolerancja glukozy
4. ciąża

6

Sposób podania

- max p.o
- i.v -> stany nagłe i gdy nie można p.o

7

Wskazania

- nadciśnienie tt -> I rzut !!
- kamica moczowa
- moczówka prosta nerkowa
- obrzęki płucne i obwodowe
- PNN

8

Chętnie łączone z innymi lekami

1. ACE-I
2. antag rec Ang
3. antag rec β
4. diuretyki pętlowe -> SEKWENCYJNA BLOKADA NEFRONU

9

SEKWENCYJNA BLOKADA NEFRONU

tiazydowe + pętlowe

10

Działania n/p

1. hipokaliemia-> zaburzenia rytmu
2. hiponatremia
3. alkaloza hipochloremiczna
4. hipomagnezemia
5. HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA
6. HIPERKALCEMIA
7. HIPERURYKEMIA-> ATAK DNY MOCZANOWEJ
8. HIPERGLIKEMIA
9. niekorzystna zmiana profilu lipidowego