IAW Flashcards Preview

Farmakologia- moczowy > IAW > Flashcards

Flashcards in IAW Deck (10):
1

miejsce działania

kanalik proksymalny nefronu
(fizjologicznie zachodzi prawie całkowita reabsorpcja wodorowęglanów)

2

Zastosowanie

1. jaskra
2. ch. wysokościowa
3. niektóre typy padaczki
4. zatrucie barbituranami, NLPZ
5. dna moczanowa

3

Izoformy

II- cytozol kom. cewki proksymalnej

IV- związana z bł. kom. cewki proksymalnej

4

Zatrucie barbituranami, NLPZ, dna moczanowa

IAW -> alkalizacja moczu-> ułatwione wydalanie

5

Jak zmieniają pH krwi i moczu?

ALKALIZACJA moczu
KWASICA METABOLICZNA we krwi

6

Częściowe samowygaszenie działania

- gdy długoterminowo, ogólnoustrojowo
- spadek wodorowęglanów we krwi
- wzrost zdolności do wychwytu wodorowęglanów przez cewkę

7

PRZYKŁADY

DORZOLAMID
ACETAZOLAMID

8

DORZOLAMID

- krople do oczu
- hamowanie AW -> spadek wydzielania NaCl do płynu wodnistego -> spadek obj płynu -> spadek ciśnienia śródgałkowego

Działania n/p - miejscowe podrażnienie, świąd, łzawienie

9

ACETAZOLAMID -zastosowanie

- p.o
- zapobieganie i leczenie choroby wysokościowej (p/działanie alkalozie oddechowej przez kwasicę metab)
- spadek wydzielania wodorowęglanów i chlorków do płynu M-R
- padaczka typu PETIT MAL ( wzrost progu gotowości drgawkowej)

10

ACETAZOLAMID - działania n/p

-kwasica metab
- HIPERGLIKEMIA
- zaburzenia elektrolitowe
- senność
- dezorientacja
- ZABURZENIA SŁUCHU