Efectele actului juridic Flashcards Preview

Civil General > Efectele actului juridic > Flashcards

Flashcards in Efectele actului juridic Deck (16):
1

Clauzele îndoielnice se interpretează ţinând seama, între altele, de

1. natura contractului,
2. împrejurările în care a fost încheiat,
3. interpretarea dată anterior de părţi,
4. sensul atribuit în general clauzelor şi expresiilor în domeniu
5. uzanţe.

2

nu sunt exceptii de extindere de la principiul fortei obligatorii a contractelor

1. tacita relocatiune, pt ca este de fapt vorba de un nou contract ce se considera incheiat in conditiile primului, dar fara termen
2. reinnoirea contractului de arendare pt aceeasi durata, daca niciuna dintre parti nu a comunicat cocontractantului, in scris, refuzul sau cu cel putin 6 luni inaintea incheierii termenului
3. prelungirea tacita a contractului de societate, care intervine in cazul in care societatea continua sa execute operatiunile sale, iar asociatii continua sa initieze operatiuni ce intra in obiectul sau si continua sa se comporte ca asociati, prorogare ce dureaza 1 an, continuand din an in an.

3

Contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar şi la

toate urmările pe care le dau contractului, după natura lui:
1.practicile statornicite între părţi;
2. uzanţele
3. legea sau
4. echitatea

4

Regula res inter alios acta se aplica doar conventiilor generatoare de obligatii civile, ea traducand in fapt ideea ca numai partile acestor operatiuni juridice pot deveni subiecti activi, respectiv pasivi ai raportului obligational generat de act. Ea nu se aplica deci

1. actelor unilaterale;
2. actelor juridice extrapatrimoniale, pt ca acestea nu au nicio legatura cu raporturile obligationale. Casatoria sau actele de recunoastere a filiatiei nu genereaza creante, ci modifica statutul civil al persoanei, care nu este relativ, ci absolut si indivizibil.

5

Conditiile pentru ca efectele contractelor incheiate de autor sa se produca si fata de succesorii cu titlu particular sunt

1. contractele sa aiba legatura cu dreptul transmis;
2. contractele sa fi fost incheiate anterior transmiterii dreptului;
3. sa fi fost indeplinite formalitatile de publicitate

6

In cazul stipulatiei pentru altul, tertul dobandeste drepturile sale

la momentul acceptarii, chiar si tacite, a contractului

7

Daca prin mecanismul stipulatiei pentru altul AA urmareste sa isi achite o datorie fata de BB, suntem in prezenta

unei delegatii perfecte, daca este acceptata de beneficiar (nu este liberalitate cu sarcina).

8

In materia simulatiei, cine nu poate invoca contractul secret împotriva terţilor care, întemeindu-se cu bună-credinţă pe contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent?

1.părţile
2.succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular
3. creditorii înstrăinătorului aparent

9

Existenţa contractului secret nu poate fi opusă de părţi

creditorilor dobânditorului aparent care, cu bună-credinţă, au notat începerea urmăririi silite în cartea funciară sau au obţinut sechestru asupra bunurilor care au făcut obiectul simulaţiei.

10

Dacă există un conflict între creditorii înstrăinătorului aparent şi creditorii dobânditorului aparent, sunt preferaţi

cei dintâi, în cazul în care creanţa lor este anterioară contractului secret.

11

Dispoziţiile referitoare la simulaţie se aplică în mod corespunzător şi actelor juridice

unilaterale destinate unei persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului şi destinatarul său.

12

Dispoziţiile referitoare la simulaţie nu se aplică

actelor juridice nepatrimoniale.

13

Fictivitatea desemneaza situatia

in care partile disimuleaza complet realitatea, stabilind in act secret ca actul aparent nu va produce niciun efect juridic. Este singurul caz de simulatie absoluta.
Exeemple:
-actul public de vanzare este anihilat de actul secret, care prevede ca niciun transfer de proprietate nu are loc intre parti;
-actele fictive de donatie sau imprumut pentru a se face dovada provenientei unor bunuri sau intinderea averii;
-partajul fictiv;
-schimbul fictiv;
-donatia fictiva;
- societatea fictiva.

14

In materia simulatiei actul real nu este secret

1. Cand a fost supus unei formalitati de natura sa aduca actele juridice la cunostiinta tertilor: transcrierea actului, intabularea, inscrierea in arhiva electronica.
2. Atunci cand existenta lui este mentionata in actul public.

15

Actul real este secret chiar daca

1.a fost inregistrat la organele financiare sau supus altor formalitati fiscale,
2. primeste data certa,
3. este autentificat sau certificat de un avocat.

16

In ceea ce priveste forma, nu este necesar ca actul secret

sa fie incheiat in forma ceruta de lege pt valabilitatea operatiunii juridice pe care o intruchipeaza. Cf art. 1289, „contractul secret nu produce efecte nici intre parti daca nu indeplineste conditiile de fond cerute de lege pt incheierea sa valabila”. Per a contrario, concluzia este aceea ca nu este necesar ca actul secret sa indeplineasca si conditiile de forma. Actul public in schimb trebuie sa indeplineasca conditiile de forma ale operatiunii juridice pe care o infatiseaza.