Nulitatea actului juridic Flashcards Preview

Civil General > Nulitatea actului juridic > Flashcards

Flashcards in Nulitatea actului juridic Deck (15):
1

Reductiunea este sanctiunea civila aplicabila

1.in cazul actelor juridice incheiate cu nesocotirea unor interdictii stabilite de lege pt ocrotirea unor persoane ;
2. pentru restabilirea echilibrului contraprestatiilor intr-un contract sinalagmatic cu titlu oneros si comutativ.

2

casatoria putativa desemneaza

o specie de nulitate relativa a casatoriei, care isi produce efectele diferit dupa cum sotii au fost sau nu de buna credinta. Casatoria putativa este una anulabila, care genereaza ex tunc efectele specifice fata de sotul de rea-credinta, in timp ce fata de sotul de buna credinta produce efecte ex nunc, precum divortul.

3

actul putativ in materia drepturilor reale, cand se pune problema culegerii bunurilor de o alta persoana decat de proprietarul bunului, ori in cazul uzucapiunii

Act putativ = act imaginar, care exista doar in mintea cuiva.
a) In materia culegerii fructelor, actul putativ poate intemeia buna-credinta;
b) in cazul uzucapiunii actul putativ nu are nicio valoare juridica.

4

stabilirea felului nulitatii se face in raport de natura interesului ocrotit prin edictarea normei juridice care a fost nesocotita la incheierea actului juridic.

1. daca din textul de lege care instituie nulitatea nu rezulta felul acesteia ori daca
2. dispozitia legala stabileste doar conditia de validitate pentru incheierea actului juridic, fara a indica sanctiunea incidenta

5

Daca nici in raport cu natura interesului ocrotit nu se poate determina felul nulitatii

se prezuma a fi relativa

6

Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri si care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea contractului in intregul sau numai daca

1. sunt, prin natura lor, esentiale sau daca,
2.in lipsa acestora, contractul nu s-ar fi incheiat.

7

Nulitatea virtuala

Nu este expres prevazuta de lege, dar rezulta neindoielnic din modul in care este reglementata o anumita conditie de validitate a actului juridic sau, cum spune Art. 1253, sanctiunea nulitatii trebuie aplicata pentru ca scopul dispozitiilor legale sa fie atins.

8

Nulitatile de forma au efecte directe asupra si efecte indirecte asupra

probei actului si consecinte indirecte asupra operatiunii juridice in sine, in sensul ca anularea dovezilor literale face dificila sau chiar imposibila dovada lor.

9

Nesocotirea dispozitiilor legale privitoare la capacitatea civila a persoanei atrage nulitatea relativa insa numai atunci cand

1. actul juridic de administrare sau de dispozitie s-a incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu; 2. actul de administrare s-a incheiat fara incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal si este lezionar pentru minorul cu capacitate de exercitiu restransa;
3. actul de dispozitie s-a incheiat fara incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal sau a instantei de tutela; 4. actul s-a incheiat pentru persoana juridica de persoane fizice incapabile, incompatibile si produce o vatamare persoanei juridice respective.

10

Actul de confirmare expresa trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

1. sa provina de la cel indreptatit sa invoce nulitatea relativa si sa fie facut in cunostinta de cauza, adica numai cunoscand cauza de nulitate si, in caz de violenta, numai dupa incetarea acesteia;
2. viciul care afecta actul juridic anulabil sa nu mai existe la momentul confirmarii si sa fie intrunite, la acest moment, toate celelalte conditii de validitate;
3. sa cuprinda obiectul, cauza si natura obligatiei si sa faca mentiune despre motivul actiunii in anulare, precum si despre intentia de a repara viciul pe care se intemeiaza acea actiune.

11

Intre parti, confirmarea produce efecte

ex tunc, iar actul anulabil se consolideaza, putand fi considerat valid din chiar ziua incheierii sale. In definitiv, efectul confirmarii nu este atat inlaturarea cauzei de nulitate, cat paralizarea posibilitatii de a se invoca nulitatea relativa de catre autorul actului confirmativ, ceea ce explica caracterul abdicativ al confirmarii.

12

Fata de terti, confirmarea produce efecte doar

ex nunc, datorita relativitatii conventiilor. Apoi, confirmarea nu poate aduce atingere drepturilor obtinute de terti in perioada interimara a nulitatii. Tertii raman, prin urmare, indreptatiti sa invoce pe cale de exceptie nulitatea oricarui act juridic incheiat de autorul lor anterior confirmarii, daca ii prejudiciaza.

13

In cazul celui lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de execitiu restransa, care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in limita folosului realizat, apreciat la data cererii de restituire, restituirea doar in limita imbogatirii are o exceptie:

atunci cand incapabilul poate fi tinut la restituirea integrala atunci cand, cu intentie sau din culpa grava, a facut ca restituirea sa fie imposibila. Intr-o asemenea situatie restituirea se va face prin echivalent

14

situatii cand actul subsecvent celui anulat este mentinut, din ratiuni intemeiate fie pe principiul bunei-credinte, fie pe necesitatea asigurarii securitatii si satbilitatii circuitului civil.

1. actele de conservare sau administrare a bunului. Expl: se va mentine contractul incheiat de cumparatorul unei case cu un antreprenor privind efectuarea de reparatii curente la acea casa, chiar daca se va anula actul prin care el a dobandit proprietatea asupra casei;
2. contractul de locatiune incheiat de locatarul de buna-credinta, dar nu mai tarziu de un an de la data desfiintarii titlului locatorului;
3. contractele cu executare succesiva care au respectat formalitatile de publicitate prevazute de lege, care vor continua sa produca efecte pe durata stabilita de parti, dar nu mai mult de un an de la data desfiintarii titlului constitutorului
4. proprietatea dobandita prin uzucapiune.
5. daca posesorul de bunuri mobile a fost de buna-credinta, dreptul sau nu se va anula subsecvent
6. cazul dobanditorului de buna-credinta a bunurilor care au apartinut unei persoane declarata judecatoreste moarta, in ipoteza in care aceasta revine si hotararea este anulata;
7. cazul dobanditorului de buna-credinta de bunuri imobile inscrise in cartea funciara, daca actiunea in rectificarea acesteia s-a stins prin prescriptie

15

Conditii pt a opera conversiunea:

1. sa existe un element de diferenta intre actul nul si cel care va fi considerat valabil;
2. actul ce va fi considerat valabil sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate, iar acestea sa se regaseasca in chiar actul juridic desfiintat;
3. manifestarea de vointa a partilor sa fie favorabila conversiunii. Conversiunea nu se va aplica daca intentia de a exclude conversiunea este stipulata in contractul lovit de nulitate sau reiese neindoielnic din scopurile urmarite de parti la data incheierii contractului.