Modalitatile actului juridic Flashcards Preview

Civil General > Modalitatile actului juridic > Flashcards

Flashcards in Modalitatile actului juridic Deck (20):
1

in cazul obligatiilor solidare, decaderea sau renuntarea la beneficiul termenului facuta de un codebitor

nu poate fi opusa celorlalti codebitori

2

daca termenul legal este esential si stabilit ca unul minim, iar partile nu il respecta

solutia este fie nulitatea operatiunii juridice, fie convertirea ei in alta operatiune

3

instanta poate, la cererea unui contractant, sa fixeze termenul tinand seama de natura obligatiei, de situatia partilor si de orice alte imprejurari, cand

1. partile convin sa amane stabilirea termenului sau lasa uneia dintre ele sarcina de a-l stabili si, dupa o perioada rezonabila de timp, se constata ca termenul nu a fost inca stabilit.
2. atunci cand, prin natura sa, obligatia presupune un termen si nu exista nicio conventie prin care acesta sa poata si determinat.
In toate cazurile, cererea pt stabilirea termenului judiciar se solutioneaza potrivit regulilior aplicabile ordonantei presedintiale, fiind supusa prescriptiei extinctive, care incepe sa curga de la data incheierii contractului.

4

situatia cand, inainte de implinirea termenului suspensiv, creditorul are actiune oblica si cand este aceasta admisibila

in masura in care debitorul este decazut din beneficiul termenului, creanta devine exigibila, ceea ce permite creditorului actiunea oblica. In acest caz este deci necesara sa fie implinita cerinta privitoare la insolvabilitatea debitorului, altfel actiunea va fi lipsita de interes.

5

prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data

1. implinirii termenului suspensiv sau, dupa caz,
2. de la data renuntarii la beneficiul termenului stabilit exclusiv in favoarea creditorului

6

termenul de gratie

1. este un termen doar jurisdictional;
2. se acorda numai de instanta de fond si numai in favoarea debitorului, in considerarea situatiei sale patrimoniale, fara a se cere consimtamantul creditorului si chiar fara a se tine cont de eventualele stipulatii contrare in actul juridic;
3. are drept consecinte amanarea executarii silite a obligatiei pana la implinirea lui sau pana la decaderea debitorului din beneficiul termenului.

7

debitorul decade din beneficiul termenului dacă

1. se află în stare de insolvabilitate sau, după caz, de insolvenţă declarată în condiţiile legii,
2.precum şi atunci când, cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa garanţiile constituite în favoarea creditorului sau nu constituie garanţiile promise;
3.atunci când, din culpa sa, debitorul ajunge în situaţia de a nu mai satisface o condiţie considerată esenţială de creditor la data încheierii contractului. În acest caz, este necesar să se fi stipulat expres caracterul esenţial al condiţiei şi posibilitatea sancţiunii decăderii, precum şi să fi existat un interes legitim pentru creditor să considere condiţia respectivă drept esenţială.

8

deosebirile dintre termenul suspensiv si conditia suspensiva sunt de esenta:

cond. susp. face ca insasi existenta obligatiilor sa fie incerta, in timp ce termenul suspensiv nu face decat sa amane plata unei obligatii certe, care sigur exista deja.

9

condiţia imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri

este considerată nescrisă, iar dacă este însăşi cauza contractului, atrage nulitatea absolută a acestuia.

10

Nulitatea absoluta intervine in situatia in care

conditia suspensiva imposibila constituie insasi cauza actului juridic civil.

11

In cazul in care conditia este rezolutorie este imposibila

atunci actul juridic nu este lovit de nulitate absoluta, conditia rezolutorie fiind considerata nescrisa, iar actul juridic ca nefiind afectat de aceasta modalitate.

12

conditia simpla potestativa este

cea a carei realizare depinde de vointa uneia dintre parti, cat si de un eveniment exterior acesteia.

13

ce obligatie contractata sub conditie nu produce niciun efect?

Obligatia asumata sub conditie suspensiva pur potestativa din partea debitorului nu produce efecte juridice, echivaland practic cu lipsa intentiei debitorului de a se obliga.

14

ce obligatii contractate sub conditie sunt valabile?

1. sub conditie potestativa simpla, din partea debitorului sau a creditorului;
2. sub conditie rezolutorie pur potestativa din partea debitorului este valabila, deoarece exista intentia de a se obliga, dar debitorul si-a rezervat dreptul sa puna capat obligatiei atunci cand va dori.
3. asumata sub conditie (suspensiva sau rezolutorie) pur potestativa din partea creditorului este valabila.

15

cine, cand si care sunt consecintele renuntarii la conditie?

Partea în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiţia este liberă să renunţe unilateral la aceasta atât timp cât condiţia nu s-a îndeplinit.
Renunţarea la condiţie face ca obligaţia să fie simplă.

16

efectele conditiei se produc, in principiu, ex tunc, regula care nu are insa caracter imperativ, astfel incat

partile pot deroga, prin vointa lor, de la aceasta, numai daca prevad expres ca efectele conditiei se vor produce din momentul indeplinirii sau al neindeplinirii.

17

atunci când condiţia suspensivă produce efecte retroactive, în caz de îndeplinire

debitorul este obligat la executare ca şi cum obligaţia ar fi fost simplă. Actele încheiate de proprietarul sub condiţie suspensivă sunt valabile şi, în cazul îndeplinirii condiţiei, produc efecte de la data încheierii lor.

18

atunci când condiţia rezolutorie produce efecte retroactive, în caz de îndeplinire

fiecare dintre părţi este obligată să restituie celeilalte prestaţiile pe care le-a primit în temeiul obligaţiei ca şi cum aceasta nu ar fi existat niciodată

19

cu privire la conditia suspensiva, pedente conditione, in ceea ce priveste plata

1. plata acestora nu poate fi facuta sau pretinsa.
2. daca debitorul face totusi plata, este una nedatorata si deci se poate cere restituirea ei.
3. creditorul nu poate cere plata, dupa cum nu i se poate opune compensatia legala de catre debitor.
4. nici creditorul nu poate invoca compensatia.

20

unele consecinte ale implinirii (sau nerealizarii) conditiei suspensive se vor produce numai pe viitor, adica incepand cu data realizarii (sau nerealizarii) conditiei:

1) actele de conservare facute pendente conditione isi vor produce efectele pe viitor si nu vor fi desfiintate deficiente conditione, caci ele au profitat bunului, nu persoanei
2) prescriptia extinctiva nu poate retroactiva nicicand, ea fiind o institutie legala al carei termen curge intotdeauna ex nunc
3) fructele percepute pendente conditione raman castigate proprietarului aflat sub conditie rezolutorie, chiar daca dreptul sau se va desfiinta retroactiv in cazul nerealizarii conditiei suspensive. Aceasta deoarece dreptul proprietarului sub conditie suspensiva exista pendente conditione doar virtual
4) riscul pieirii fortuite se produce doar pe viitor, ceea ce determina ca el sa fie suportat pendente conditione de detentorul bunului.