Elementos Tabla Periódica Flashcards Preview

Química > Elementos Tabla Periódica > Flashcards

Flashcards in Elementos Tabla Periódica Deck (208)
Loading flashcards...
1

Seaborgio

106

Sg

2

Litio

Li

3

Lithium

2

Sodio

Na

11

Sodium

2

Molibdeno

42

Mo

Molybdenum

2

Tulio

69

Tm

Thulium

2

Ununoctio

118

Uuo

2

47

Ag

Silver

Plata

3

B

5

Boron

Boro

4

Hassio

108

Hs

5

Tecnecio

43

Tc

Technetium

5

O

8

Oxygen

Oxígeno

6

Potasio

K

19

Potassium

6

Germanio

Ge

32

Germanium

6

64

Gd

Gadolinium

Gadolinio

7

Selenio

Se

34

Selenium

7

42

Mo

Molybdenum

Molibdeno

7

75

Re

Rhenium

Renio

8

Hidrógeno

H

1

Hydrogen

 

8

Californio

98

Cf

8

Ge

32

Germanium

Germanio

9

Escandio

Sc

21

Scandium

9

Niquel

Ni

28

Nickel

10

83

Bi

Bismuth

Bismuto

11

Br

35

Bromine

Bromo

12

Dubnio

105

Db

13

Li

3

Lithium

Litio

13

Cr

24

Chromium

Cromo

15

Francio

87

Fr

Francium

16

H

1

Hydrogen

 

Hidrógeno

17

Rutherfodio

104

Rf

17

Kr

36

Krypton

 

Kriptón

19

Rb

37

Rubidium

Rubidio

20

Oxígeno

O

8

Oxygen

21

76

Os

Osmium

Osmio

22

Cromo

Cr

24

Chromium

22

Kriptón

Kr

36

Krypton

 

22


Rutenio

44

Ru

Ruthenium

23

Nitrógeno

N

7

Nitrogen

24

Berilio

Be

4

Beryllium

25

Xenón

64

Xe

Xenon

26

Itrio

Y

39

Yttrium

27

Samario

62

Sm

Samarium

28

Magnesio

Mg

12

Magnesium

29

Berkelio

97

Bk

30

Bohrio

107

Bh

30

87

Fr

Francium

Francio

31

Hierro

Fe

26

Iron

31

Laurencio

103

Lr

32

Cesio

55

Cs

Cesium

33

Yodo

53

I

Iodine

34

Uranio

92

U

35

Carbono

C

6

Carbon

36

C

6

Carbon

Carbono

36

44

Ru

Ruthenium


Rutenio

37

Sr

38

Strontium

Estroncio

38

Radio

88

Ra

Radium

38

Ti

22

Titanium

Titanio

39

Plomo

82

Pb

Lead

39

66

Dy

Dysprosium

Disprosio

40

Arsénico

As

33

Arsenic

40

Niobio

Nb

41

Niobium

41

Zn

30

Zinc

Zinc

43

Darmstadtio

110

Ds

45

Renio

75

Re

Rhenium

46

Curio

96

Cm

47

Cadmio

48

Cd

Cadmium

49

S

16

Sulfur

Azufre

49

74

W

Tungsten

Wolframio

50

Ununpentio

115

Uup

51

Nb

41

Niobium

Niobio

53

69

Tm

Thulium

Tulio

54

Bismuto

83

Bi

Bismuth

55

Neptunio

93

Np

57

61

Pm

Promethium

Prometio

57

72

Hf

Hafnium

Hafnio

58

Iridio

77

Ir

Iridium

60

Galio

Ga

31

Gallium

61

Fe

26

Iron

Hierro

63

Be

4

Beryllium

Berilio

64

Argón

Ar

18

Argon

65

As

33

Arsenic

Arsénico

66

Cu

29

Copper

Cobre

67

Lutecio

71

Lu

Lutetium

68

78

Pt

Platinum

Platino

69

60

Nd

Neodymium

Neodimio

70

Al

13

Aluminum

Aluminio

71

Torio

90

Th

72

V

23

Vanadium

Vanadio

73

Hafnio

72

Hf

Hafnium

74

Ni

28

Nickel

Niquel

75

Prometio

61

Pm

Promethium

76

Tantalio

73

Ta

Tantalum

76

Se

34

Selenium

Selenio

78

Azufre

S

16

Sulfur

78

Erbio

68

Er

Erbium

80

P

15

Phosphorus

Fósforo

81

Ca

20

Calcium

Calcio

81

52

Te

Tellurium

Telurio

83

43

Tc

Technetium

Tecnecio

84

Cl

17

Chlorine

Cloro

85

Y

39

Yttrium

Itrio

87

82

Pb

Lead

Plomo

88

Aluminio

Al

13

Aluminum

89

Polonio

84

Po

Polonium

89

Fermio

100

Fm

89

Roentgenio

111

Rg

89

65

Tb

Terbium

Terbio

91

56

Ba

Barium

Bario

92

Zinc

Zn

30

Zinc

93

Terbio

65

Tb

Terbium

94

Cobre

Cu

29

Copper

96

80

Hg

Mercury

Mercurio

98

Mg

12

Magnesium

Magnesio

98

67

Ho

Holmium

Holmio

99

Rubidio

Rb

37

Rubidium

99

Cerio

58

Ce

Cerium

100

59

Pr

Praseodymium

Praseodimio

102

Flúor

F

9

Fluorine

104

Rodio

45

Rh

Rhodium

105

Nobelio

102

No

106

Copernicio

112

Cn

107

Ne

10

Neon

Neón

108

Flerovio

114

Fl

110

Zr

40

Zirconium

Zirconio

111

He

2

Hellium

Helio

112

Praseodimio

59

Pr

Praseodymium

113

Ar

18

Argon

Argón

114

Gadolinio

64

Gd

Gadolinium

114

51

Sb

Antimony

Antimonio

116

Disprosio

66

Dy

Dysprosium

118

70

Yb

Ytterbium

Iterbio

119

Radón

86

Rn

Radon

121

K

19

Potassium

Potasio

122

Ga

31

Gallium

Galio

124

Zirconio

Zr

40

Zirconium

125

68

Er

Erbium

Erbio

127

Ununtrio

113

Uut

128

Sc

21

Scandium

Escandio

129

Fósforo

P

15

Phosphorus

129

Cobalto

Co

27

Cobalt

131

73

Ta

Tantalum

Tantalio

132

Osmio

76

Os

Osmium

134

88

Ra

Radium

Radio

135

Astato

85

At

Astatine

136

Americio

95

Am

137

Antimonio

51

Sb

Antimony

138

84

Po

Polonium

Polonio

140

Talio

81

Tl

Thallium

141

Cloro

Cl

17

Chlorine

142

Indio

49

In 

Indium

144

Neón

Ne

10

Neon

145

50

Sn

Tin

Estaño

146

85

At

Astatine

Astato

147

Livermorio

116

Lv

148

Si

14

Silicon

Silicio

149

Meitnerio

109

Mt

150

Platino

78

Pt

Platinum

151

81

Tl

Thallium

Talio

153

Co

27

Cobalt

Cobalto

154

Estaño

50

Sn

Tin

155

55

Cs

Cesium

Cesio

156

Einstenio

99

Es

157

Boro

B

5

Boron

159

Calcio

Ca

20

Calcium

160

Telurio

52

Te

Tellurium

162

Mendelevio

101

Md

163

Mn

25

Manganese

Manganeso

164

Euripio

63

Eu

Europium

165

Helio

He

2

Hellium

166

71

Lu

Lutetium

Lutecio

168

Plutonio

94

Pu

170

46

Pd

Palladium

Paladio

171

48

Cd

Cadmium

Cadmio

172

N

7

Nitrogen

Nitrógeno

173

Silicio

Si

14

Silicon

174

Plata

47

Ag

Silver

175

Manganeso

Mn

25

Manganese

176

53

I

Iodine

Yodo

177

Holmio

67

Ho

Holmium

178

79

Au

Gold

Oro

180

Protactinio

91

Pa

181

58

Ce

Cerium

Cerio

182

Lantano

57

La

Lanthanum

184

77

Ir

Iridium

Iridio

185

57

La

Lanthanum

Lantano

186

Bromo

Br

35

Bromine

187

45

Rh

Rhodium

Rodio

188

Vanadio

V

23

Vanadium

189

Iterbio

70

Yb

Ytterbium

190

49

In 

Indium

Indio

191

62

Sm

Samarium

Samario

192

Ununseptio

117

Uus

193

Mercurio

80

Hg

Mercury

194

Na

11

Sodium

Sodio

195

Titanio

Ti

22

Titanium

196

Wolframio

74

W

Tungsten

197

Bario

56

Ba

Barium

198

Oro

79

Au

Gold

199

F

9

Fluorine

Flúor

200

Estroncio

Sr

38

Strontium

201

Neodimio

60

Nd

Neodymium

202

Actinio

89

Ac

203

86

Rn

Radon

Radón

204

Paladio

46

Pd

Palladium

205

64

Xe

Xenon

Xenón

206

63

Eu

Europium

Euripio

207

Metaloids

Boron

Silicon

Germanium

Arsenic

Antimony

Tellurium

Polonium

Astatine

Livermorium

Ununseptium

 

208

Boron

Silicon

Germanium

Arsenic

Antimony

Tellurium

Polonium

Astatine

Livermorium

Ununseptium

 

Metaloids