Empirisk antibiotikaterapi på Akademiska (enl. häftet) Flashcards Preview

Infektion > Empirisk antibiotikaterapi på Akademiska (enl. häftet) > Flashcards

Flashcards in Empirisk antibiotikaterapi på Akademiska (enl. häftet) Deck (45)
Loading flashcards...
1

Samhällsförvärvad pneumoni? po + iv

Penicilin V (po) och Bensylpenicillin (iv)

2

Samhällsförvärvad pneumoni och Pc-allergi?

Klindamycin (både vid po och iv)

3

Pneumoni med atypisk genes?

Doxycyklin eller Erytromycin (po)

4

Pneumoni hos kritiskt sjuka och misstänkt atypisk genes?

Bensylpenicillin + Moxifloxacin (iv)

eller

Cefotaxim + Azithromycin (iv)

5

Pneumoni hos kritiskt sjuka och misstänkt atypisk genes och Pc-allergi?

Klindamycin + Moxifloxacin (iv)

6

Vårdrelaterad pneumoni (> 2 dygns sjukhusvård)?

Piperacillin-tazobaktam (iv) eller Cefotaxim (iv)

7

KOL-exacerbation?

Amoxicillin (po)

eller

Doxycyklin (po)

8

Okomplicerad cystit hos kvinnor?

Pivmecillinam (po)

9

Nedre UVI hos män?

Pivmecillinam (po)

eller

Nitrofurantoin (po)

10

Febril UVI hos kvinnor?

Ciprofloxacin (po) + ev. Aminoglykosid

eller

Ceftibuten (po) + ev. Aminoglykosid

11

Febril UVI hos män?

Ciprofloxacin (po) + ev. Aminoglykosid

12

Febril UVI, intravenös behandling?

Cefotaxim (iv) + ev. Aminoglykosid

eller

Piperacillin-Tazobaktam (iv) + ev. Aminoglykosid

13

Febril UVI, intravenös behandling med Pc-allergi?

Aztreonam (iv) + ev. Aminoglykosid

14

Borrelia - erytema migrans?

Penicillin V (po)

15

Borrelia - erytema migrans med Pc-allergi?

Doxycyklin (po)

16

Borrelia - erytema migrans med feber/ multipla erytema migrans?

Doxycyklin (po)

17

Borrelia - neuroborrelios?

Doxycyklin (po)

18

Erysipelas?

Penicillin V (po)

19

Erysipelas med Pc-allergi?

Klindamycin (po)

20

Sårinfektion?

Flukloxacillin (po)

21

Sårinfektion med Pc-allergi?

Klindamycin (po)

22

Katt- och hundbett?

Amoxicillin (po)

eller

Amoxicillin-Klavulansyra (po)

23

Katt- och hundbett med Pc-allergi?

Doxycyklin (po)

24

Allvarlig streptokocksepsis?

Bensylpenicillin + Klindamycin (iv)

25

Kritiskt sjuka, misstänkt nekrotiserande fascit?

Kontakta infektionsjour och plastikkirurg

26

Septisk artrit?

Kloxacillin (iv)

27

Septisk artrit med Pc-allergi?

Klindamycin (iv)

28

Septisk artrit hos äldre patienter (misstanke om gramnegativa bakterier)?

Cefuroxim (iv)

eller

Cefotaxim (iv)

29

Septisk artrit hos äldre patienter (misstanke om gramnegativa bakterier) med Pc-allergi?

Klindamycin + Ciprofloxacin (iv)

30

Meningit?

Cefotaxim + Ampicillin (iv)

eller

Meropenem (iv)