Energi (C) Flashcards Preview

Fysik > Energi (C) > Flashcards

Flashcards in Energi (C) Deck (30)
Loading flashcards...
1

Energibevarelse

I en total isoleret beholder vil man kunne bevare energien uden at den afgives til omgivelserne dvs. at stoffet tilvækst i energi vil være lige med 0.

2

Nyttevirkning

Forholdet mellem den udnyttede energi og den tilførte energi.

3

Energiforbrug

Energi flyttes fra et sted til en anden og omdannes til en anden form.

4

Mekanisk energi

Summen af potential og kinetisk energi.

5

Kemisk energi

Energiform gemt i kemiske bindinger. Frigives når stof brændes - f.eks. når vi spiser mad.

6

J

Symbol for Joule - enhed for energi

7

1 kWh

3.6 MJ

8

W (samme som J/s)

Symbol for Watt - enheden for effekt P

9

Effekt P

energi per tid - E/t

10

Varme

Energi i overførsel mellem to genstande med forskel i temperatur.

11

Tilvækst i indre energi (uden faseovergang)

∆E=m*c*∆T

12

Specifik varmekapacitet

Den energi der skal til at hæve temperaturen af 1 kg stof med 1 grad. Betegnes lille c.

13

Ændring af tilstandsform

∆E = m*L

14

Smeltevarme

Den energi der skal til at smelte 1 kg af stoffet.

15

Fordampningsvarme

Den energi der skal til at fordampe 1 kg af stoffet.

16

Smeltepunkt

Den temperatur hvor stoffet smelter

17

Kogepunkt

Den temperatur hvor stoffet skifter fra flydende tilstandsform til gas

18

Energi af høj kvalitet

Energiformer der kan omdannes til mange andre former uden et stort tab. F.eks. mekanisk energi og elektrisk energi.

19

Energi af lav kvalitet

Energiformer der ikke let kan omdannes til andre former. F.eks. termisk energi ved lav temperatur.

20

Energiform forbundet med en genstands beliggenhed

Potentiel energi

21

Formel for potentiel energi

E = m g h

22

Energiform forbundet med en genstands bevægelse

Kinetisk energi

23

Formel for kinetisk energi

E = ½ m v²

24

Summen af potentiel og kinetisk energi

Mekanisk energi

25

Formel for mekanisk energi

E = m g h + ½ m v² eller

26

Formel for en krafts arbejde

A = F s cos(v)

27

Arbejde

energi der overføres ved påvirkning med en kraft

28

Hvis en kraft virker vinkelret på en bevægelse er størrelsen af arbejdet

0 J

29

Hvis en kraft virker parallelt med en bevægelse er størrelsen af arbejdet

positivt

30

Hvis en kraft virker modsat rettet en bevægelse er størrelsen af arbejdet

negativt