Kræfter og Newtons love (B+A) Flashcards Preview

Fysik > Kræfter og Newtons love (B+A) > Flashcards

Flashcards in Kræfter og Newtons love (B+A) Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hvad er forskellen på begrebet Kraft og begrebet Energi?

Energi er noget man har. Kan overføres fra et system til et andet.

En kraft er en påvirkning af en ting. Påvirkningen fører enten til ændring af facon eller bevægelsen. På den måde kan en kraft være medvirkende til overførelse af energi.

(Vi ser kun på ændring af bevægelsen)

2

Hvordan lyder Newtons 1. lov?

Hvis den samlede kraft på en genstand er 0, vil genstanden enten forblive i hvile eller bevæge sig med konstant fart og retning, dvs. bevæge sig med konstant fart på en ret linje.

3

Hvordan lyder Newtons 2. lov?

Hvis den samlede kraft på en genstand er forskellig fra 0, vil genstanden enten øge eller formindske sin fart, eller den vil skifte bevægelsesretning – eller evt. begge dele.

4

Hvordan lyder Newtons 3. lov?

To genstande påvirker altid hinanden med lige store og modsatrettede kræfter.

5

Hvad er forudsætningen for at Newtons love gælder?

At systemet er et inertialsystem. Dvs. at systemet ikke ændrer fart eller retning. Konstant fart ligeud er tilladt.

6

Hvordan finder man den samlede kraft?

Kræfterne lægges sammen som vektorer. Dvs. man skal tage højde for kræfternes retning. Det kan gøres ved at tegne eller ved at regne med koordinater.