Epikriser Flashcards Preview

Svenska För Läkare > Epikriser > Flashcards

Flashcards in Epikriser Deck (14):
1

AT

Allmäntillståndet (yleistila)

2

avd

avdelningen (osasto

3

dg

diagnos

4

f.d.

före detta

5

höger (oikea)

6

op

operation

7

pat

patienten

8

p.g.a.

på grund av

9

rem

remitterad

10

rtg

röntgen

11

SR

sänkningsreaktion

12

u.a.

Utan avvikelser

13

u.d.

under diagnos

14

Vänster