eutireoticna struma+tumori Flashcards Preview

pf-endokrin > eutireoticna struma+tumori > Flashcards

Flashcards in eutireoticna struma+tumori Deck (10)
Loading flashcards...
1

sto pretstavuva?

obicna-netoksicna gusa e sekoe zgolemuvanje na tiroidnata zlezda koe ne e posledica na vospalitelen ili neoplasticen proces i koe e prateno so normalna tiroidna funkcija.

2

koga nastanuva gusata?

nastanuva koga tiroidnata zlezda ne e sposobna da sozdade normalno kolicestvo na hormoni vo bazalni uslovi. se smeta deka se zgolemuva osetlivosta na tireocitite na bazalno nivo na tsh ili na pokaceno nivo na tsk vo pocetokot od poremetuvanjeto

3

sto nastanuva na pocetok a sto podocna kaj strumata?

na pocetok nastanuva hipertrofija, hiperplazija i zgolemena prokrvarenost na tiroidnata zlezda, a podocna nastanuvaat involutivni (degenrativni) promeni so razvoj na fibroza, kalcifikacija, krvarenja, neramnomerno zgolemuvanje na delovi od zlezdata i od difuzna gusata stanuva nodozna

4

sto e pricina za endmeska gusa?

nedovolen vnes na jod so hrana i voda

5

zosto vo tek na bremenost treba da se vnesuva pogolemo kolicestvo na jod

zaradi zgolemeno sozdavanje na TBG vospostavuvanje na noa ramnoteza pomegju vrzanata i slobodnata frakcija na tiroidni hormoni vo krvta
sozdavanje na horionski gonadotropin so gradba slicna na tsh koj deluva slicno no poslabo od tsh
zgolemena dejodinaciona aktivnost na placentata
zgolemen bubrezen klirens na jod zaradi zgolemena glomerularna filtraciona rata

6

Koi materii moze da se pricina za gusa?

strumogeni materii, toa se materii koi ja poprecuvaat sintezata na tiroidnite hormoni i indirektno go stimuliraat lacenjeto na tsh i sozdavanjeto na gusa

7

koja e najcesta neoplazma na tiroidnta zlezda?

benigniot folikularen adenom

8

koj se rizik fakotri za maligni tumori?

ozracuvanjeto na tiroidnata zlezda i genetski poremetuvanja

9

kako se klasificirani malignite tumori?

papilaren i folikularen karcinom

10

koj tumor poteknuva od C kletkite?

medularen karcinom koj sozdava tireokalcitotnin