hipofunkcija na testisi Flashcards Preview

pf-endokrin > hipofunkcija na testisi > Flashcards

Flashcards in hipofunkcija na testisi Deck (13)
Loading flashcards...
1

kakov moze da bide hipogonadizmot?

primaren-poremetuvanje na testis i sekundaren-poremetuvanje na hipotalamo-hipofizna oska

2

sto e karakteristicino za primarniot hipogonadizam?

testisot ne sozdava androgeni i po mehanizam na negativna povratna vrska se zgolemuva lacenjeto na GnRH i gonadotropini-hipergonadotropen hipogonadizam

3

Sto e karakteristicno za sekundarniot hipogonadizam?

namaleno e lacenjeto na gonadotropin i zaradi toa e namaleno i lacenjeto na androgeni-hipogonadotropen hipogonadizam

4

kakov moze da bide spored nastanokot primarniot hipogonadizam?

moze da nastane zaradi vrodeni poremetuvanja i steknati poremetuvanja

5

Sto e karakteristicno za klinefelterov sindrom?

predizvikan e od hromozomska anomilija, ima insuficiencija na seminifirenite kanalcinja i na lajdigovite kletki. testosteronot e namalen, ima azospermija so sterilitet, fibroza na testitsite, evnuhoiden zigled, finekomastija

6

Sto e karakteristicno za kriptorhizam?

zaostanuvanje na testistos vo abdominalnata praznina ili vo ingivinalniot kanal, pa zaradi povisokata intraabtominalna temperatura vo odnos na skrotalnata i zaradi pritisokot na abdominalnite organi se ostetuva germinativniot epitel

7

sto e karakteristicno za sertoli-cell-only syndrome?

kaj nekoi bolni ima aplazija samo na germinativniot epitel sto se manifestira so azospermija, pokaceni koncentracii na FSH, a normalni koncentracii na Lh i testosteron

8

sto e karakteristicno za sindrom na kompletna androgena neostelivost?

kaj nekoi bolni poremetuvanjeto e na nivo na androgenite receptori, pa ima neostelivsot na deluvanje na androgenite. bolnite imaat testitsi no intraabdominalno , zenski nadvoresn genitalii. vo krvta se poakceni LH i testosteronot

9

kakva moze da bide kastracijata na testitsite?

moze da bide pred pubertet pa se razviva evnuhoidizam-visoki lugje, so tenki koski i slabo razviena muskulatura, nerazvieni polovi organi, nema sekundarni polovi karakteristiki, detski glas. i moze da bide po pubertet nastanuva atrofija na polovite organi, regresija na sekundarnite polovi svojstva, gubitok na libido, atrofija na muskuli, namaluvanje na seksualen nagon

10

kakov moze da bide sekundarniot hipogonadizam?

izoliran-hipogonadotropen hipogonadizam ili vo sklop na panhipopituitarizam. isto taka pricina moze da bide i kusingov sindrom

11

sto predizvikuva namalenoto lacenje na gonadotropinot pred pubertetot?

predizvikuva potpolno izostanuvanje na pubertetot

12

sto e karakteristicno za kalmanov sindrom?

retko zaboluvanje, se karakterizira so hipotalamicno poremetuvanje so nedovolno sozdavanje i lacenje na GnRH i posledovatelen hipogonadotrpen hipogonadizam, kako i so namaleno ili potpolno otsustvo custvo na miris

13

sto e karakteristicno za sindromot na ploden evnuh?

postoi izoliran deficit na LH, a normalno lacenje na FSH. kaj bolnite postoi sprematogeneza, a namaleno e sozdavanjeto na androgeni