Fall 23 Flashcards Preview

K1 ERL > Fall 23 > Flashcards

Flashcards in Fall 23 Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hur agerar tyreoideahormoner på målcellen?

T3 passerar cellmembranen och in i cellkärnan där det binds till intranukleära receptorer (TR)
Det finns fyra olika receptortyper för T3, dessa tillhör samma receptorfamilj som receptorerna för glukokortikoider, östrogen, testosteron, vitamin A och vitamin D
T3-receptorkomplexet binds tillsammans med andra transkriptionsfaktorer till DNA och aktiverar proteinsyntes
Proteinerna kan vara enzymer, hormoner (t.ex. tillväxthormon) och receptorer (t.ex. beta-adrenerga receptorer)

2

Hur tillverkas tyreoideahormoner?

Syntes av thyreoideahormoner börjar genom att fånga in jodid (I-) genom follikulära celler. Det finns även en natrium-kalium-pump som får ut natriumet så att det kan komma in igen och dra med sig jod

Jodid lämnar den follikulära cellen och tränger in i lumen av follikeln apikala membran. Detta får hjälp av pendrin, en anjon exchanger

Samtidigt som I- pumpas in i den follikulära lumen, sekreterar de follikulära cellerna tyreoglobulin in i lumen. Tyreoglobulin är ett glykoprotein som syntetiseras i de follikulära cellerna. Tillsammans med tyreoglobulin transporteras tyreoperoxidaset som är enzymet som behövs för att göra jodanjonen till neutral.

En eller två oxiderade jod-atomer går in i olika specifika tyrosylrester av thyroglobulin
MIT (T1) och DIT (T2) går ihop och bildar t3 (i lumen)
DIT och DIT går ihop och bildar t4 (i lumen)

Thyreoideahormoner är inaktiva inuti den follikulära lumen tills det jodiserade tyreoglobulinet är hydrolyserat
Innan denna proteolys kan ske, måste thyroglobulin absorberas från den follikulära lumen genom pinocytos
När denna vesikel kommer in fuserar den med lysosomen och bildar en lysoendosome
Inuti veskiklen hydrolyserar lysosomala enzymer thyroglobulin till T3, T4, diiodothyronine (DIT) och monoiodothyronine (MIT)

Ute i blodet binder T3 och T4 till plasmaproteiner
Thyroid-bindning globulin (TBG), albumin och transthyretin (TTR) står för denna inbindning

3

Hur regleras produktionen av tyreoideahormoner?

TRH som släpps av neuroner i hypothalamus färdas genom hypofysens portal system direkt till tyrotroperna i adenohypofysen. Där stimulerar det tyrotroper i adenohypofysen att bilda TSH.

När TSH är sekreterat verkar hormonet på en thyroidfollikulär cell genom en specifik receptor

4

Hur sker sedan negativ feedback från tyreoideahormonerna?

Fritt cirkulerande T3 och T4 inhiberar både syntes av TRH av hypotalamus neuroner och utsöndringen av TSH av tyrotroper i adenohypofysen

5

Hur sker direkt negativ feedback av T3 på tyrotroperna?

TSH-gener har element som reagerar på för mycket T3 i deras promoterregioner.

6

Hur sker indirekt negativ feedback av T3 på tyrotroperna?

Detta resulterar i att T3 indirekt inhiberar utsöndringen av TSH genom att minska känsligheten på tyrotroperna för TRH

7

Vad finns det för annan feedback på TSH?

Dopamin och somatostatin inhiberar utsöndringen av TSH genom att göra tyrotroperna mer känsliga för inhibering av intracellulärt T3

8

Vad är kortison?

Kortison (keton) är ett inaktivt kortisol (alkohol). Det är enklare att reagera med en alkohol.

9

Vad har kortisol för effekter?

Antiinflammatoriskt
Stabilisera lysosomer, minska leukocytsvar och blockera cytokinproduktion
Stimulera glukoneogenes, aktiverar lipolys samt hämmar glukosupptag
Ökar glukoskoncentrationen
Inducerar därmed insulinsekretion
Ökar därmed insulinresistens
För mycket kortisol ger diabetes
Gör att fettet hamnar vid buken (bukfetma, visceralt)

10

Hur sker regleringen av utsöndringen av kortisol?

Hypotalamus utsöndrar corticotropin releasing hormone (CRH).

CRH stimulerar adenhypofysen att producera adrenokortikotropt hormon (ACTH)

ACTH stimulerar utsöndringen av hormoner från binjurebarken, det vill säga aldosteron, kortisol och androgener

11

När utsöndras kortisol?

Reglering av ACTH-utsöndringen regleras av dygnsrytmen, störst utsöndring av ACTH under slutet av natten och tidigt på morgonen 

12

Varifrån kommer tyreoidea embryologiskt?

Endodermet.

13

Varifrån kommer hypofysen embryologiskt?

Adenohypofysen (framlob) är deriverad från orophanrynx-ectoderm, som tvingats att bilda en pung (Ratkes ficka)

Neurohypofysen (baklob) är deriverad från nedåtväxande neuroectoderm

14

Varifrån kommer binjuren embryologiskt?

Cortex kommer från mesodermet
Medullan kommer från neural crest (ektoderm, nervceller som vandrar ner)

15

Vad finns det för dygnsrymter hos hormoner?

Kortisol, ACTH, FSA, LH och prolaktin peekar på morgonen (8-10)
GH peekar på kvällen/natten

16

Vad finns det för mörker/ ljus reglering av hormoner?

Melatonininsöndringen är som mest under vinterhalvåret och generellt sett då det är mörkt ute

17

Vad finns det för ålder reglering av hormoner?

Med ökad ålder fås:


Ökar
Kortisol
PTH = bryter ner skelettet
ADH
Insulinresistens = tillsammans med lägre insulinnivåer får vi en försämrad metabolism

Minskar
Testosteron
Tyreoideahormoner
GH
IGF-1
DHEA
Vitamin D
Insulin
Oxytocin = inte lika lätt att lugna ner oss
Nutrition = vi orkar inte äta lika mycket
Träning