FOFF HT17 EXM Flashcards Preview

T9 Tentor > FOFF HT17 EXM > Flashcards

Flashcards in FOFF HT17 EXM Deck (2)
Loading flashcards...
1
Q

I detta fall bedömer vi att patienten har fått adekvat smärtlindring och klipper därför upp gipset som sitter väldigt hårt. Underbenet i övrigt palperas igenom och känns mjukt och oömt och är utan konsistensökning. Du ringer upp avdelningen en timme senare och smärtan har blivit betydligt bättre och patienten sover nu. Du bedömer därför att orsaken till smärtproblematiken var ett tryckande gips.

Sjuksköterskan ringer upp några timmar senare och rapporterar att Michael återigen har varit ledsen och orolig. Han uttrycker att han inte vill vara kvar på sjukhuset längre, och upprepar önskan att åka hem nu. Han vägrar gå med på att ta ytterligare läkemedel.

Fråga 12 (5 poäng) Målref.: B10
Är det rätt att tvinga Michael stanna på sjukhuset? Gör en etisk analys med hjälp av aktörsmodellen och motivera utifrån denna ditt svar på frågan!

A

Återkoppling: Du tar reda på mer fakta kring Michael, t ex hans nuvarande sjukvårdsbehov, behandlingsalternativ och dessas risker och vinster, prognos samt försöka förstå varför Mikael önskar hemgång. Värdera Michaels beslutskompetens, och relatera till lagar och regler. Identifiera aktörerna och deras intressen, samt konsekvenser av tidig hemgång på lång och kort sikt. Landa i en slutsats som motiveras utifrån den etiska analysen.

2
Q

Fråga 13 (3 poäng) Målref.: B14
Hur hanterar du situationen med stöd i din analys? Beskriv både vad du gör praktiskt och hur du bemöter Michael. Motivera!

A

Återkoppling: Du går in till Michael och försöker prata med honom lugnt, lyssnar med syfte att skapa en relation. Du ber honom berätta hur han har det. Du undersöker honom igen för att värdera ev nya symtom. Du försöker motivera varför det är bra för honom att ta smärtlindrande läkemedel, men även att stanna lite till på sjukhuset. Du frågar om socialt nätverk, och försöker identifiera om det finns någon som kan stötta honom på sjukhuset.

Det framkommer att han har ont igen och känner sig ledsen, rädd och övergiven och längtar efter sina föräldrar. Du erbjuder att hjälpa honom ringa till föräldrarna och be dem komma till sjukhuset, vilket Michael önskar. Du upplever vid samtal att patienten är tungandad. Det utfärdas remiss till medicinjouren för att få hjälp med bedömningen.